Při důkladném studiu galaxií z Místní skupiny galaxií vědci zjistili, že s rychlostí, jakou galaxie rotují, by se měla jejich ramena vlivem odstředivé síly rozpadnout -to se však neděje. Měřením rychlostí pak dokázali spočítat jejich celkovou hmotnost a ta podle současných měření nabývá asi desetkrát větší hodnoty, než by měla. Ve velkém množství zde musí být přítomno něco, co všechny galaxie drží pohromadě. A tak přišli vědci s prvním důkazem existence teoretické hmoty, která není vidět. Tato zatím jen teoreticky předpokládaná hmota podle vědců vůbec nereaguje na elektromagnetické vlnění a nemůžeme ji tedy pozorovat v žádném oboru elektromagnetického spektra. 

 

Temná hmota se nepodobá ničemu, s čím jsme se kdy mohli setkat zde na planetě Zemi. Svým působením může tato záhadná neviditelná hmota ovlivňovat celou galaxii a to už od doby jejího vzniku. Zdá se, že je přítomná všude a to ve větším množství, než hmota, kterou dobře známe. Vědci však zatím ani neprokázali, zda tato hmota skutečně existuje. Mnohé tušíme, ale spolehlivé odpovědi nám chybějí a pozorování něčeho, co není vidět, není jednoduché. Temná hmota vůbec neinteraguje se světlem ani jiným elektromagnetickým zářením a tak jej ani neodráží, ani nepohlcuje a ani neprodukuje.. je prostě neviditelná. Nemůžete dokonce vidět ani její stín. Přesto tvoří asi 21%-23% vesmíru. U temné hmoty lze pouze pozorovat její gravitační účinky na své okolí a dokud se celou tuto záhadu nepodaří vysvětlit jinak, budeme muset přijmout temnou hmotu jako jediné možné vysvětlení. Strukturu temné hmoty v naší galaxii bude důkladně mapovat například chystaný teleskop Euclid.

 

Pokud se vydáme ještě dál do vesmíru a rozhlédneme se, zjistíme, že je ve všech směrech velmi podobný. Jeho struktura se bude podobat důmyslně propletené pavučině, která se neustále a stále rychleji rozpíná. Kdybychom se teď zastavili a pozorovali naše vesmírné okolí po dostatečně dlouhou dobu, uvidíme, jak se od sebe jednotlivé galaxie vzdalují a překonávají tak i samotnou sílu gravitace. Sílu, jež od sebe jednotlivé galaxie odpuzuje, zatím neznáme. Podobně jako temnou hmotu, neznáme ani tuto záhadnou sílu. Nazvali jsme ji temná energie. Není jisté, zda tuto sílu někdy přemůže gravitace a zda se tak rozpínání vesmíru někdy zastaví nebo zda vesmír nabyde ještě nepředstavitelnějších rozměrů. Obě tyto záhady nám snad pomůže vysvětlit nový teleskop Euclid, který bude hledat neviditelné.

 

Zajímá vás vesmír ? Přidejte se k mé skupině na facebooku.