Vesmír se neustále vyvíjí, o tom není pochyb. Můžeme ale vývoj vesmíru předpovědět nebo snad zjistit, jak vypadal v minulosti ? Touto otázkou se zabývá kosmologie, odvětví astronomie, zaměřené na vznik a vývoj vesmíru. My si v tomto článku ukážeme příklady toho, jak mohl vzniknout vesmír a jakým způsobem se bude pravděpodobně vyvíjet dál. Je zde celá řada scénářů, každý předpovězený jinou teorií.

 

Vesmír pravděpodobně vznikl před asi 14 miliardami let díky Velkému třesku. Velkým třeskem se v současnosti míní doba, kdy vznikla veškerá hmota a energie ve vesmíru. Ačkoliv si mnoho lidí myslí, že Velký třesk je jen obyčejná teorie, není tomu tak. Pro teorii velkého třesku podporuje několik přímých pozorování, která potvrzují, že jeho základní myšlenka je správná. Pozorujeme například rozpínání vesmíru, což je děj, při kterém se galaxie od sebe vzdalují a to stále větší a větší rychlostí - což podporuje teorii, že v minulosti musely být všechny galaxie (veškerá jejich hmota a energie) shromážděny v poměrně malém prostoru. Dokonce jsme i zachytili signál z raného vývoje vesmíru, tzv. reliktní záření (což je v podstatě něco jako ozvěna po výbuchu) a je to vůbec to nejstarší, co jsme do dnešního dne v tomto vesmíru objevili.

 

Fakt, že se od nás galaxie vzdalují, odhalil astronom Edwin Hubble. Zjistil, že světlo ze vzdálených galaxií mění svou vlnovou délku v závislosti na tom, kterým směrem vzhledem k pozorovateli se galaxie pohybuje. Velmi zjednodušeně řečeno, pokud se od nás galaxie vzdalují, jeví se nám světlo z nich výrazně načervenalé - tento jev nazýváme rudý posuv.

Jedná se o něco podobného, jako když se k nám přibližuje nějaký objekt vydávající zvuk - pokud se poybuje k nám, slyšíme jiný tón než když se od nás vzdaluje - tento efekt nazýváme Dopplerův jev.

Když pozorujeme, že se od nás některé galaxie vzdalují, existují i takové galaxie, které se k nám přibližují ? Odpověď je jednoznačně ano a jednu takovou galaxii můžeme dokonce za jasného počasí a daleko od měst pozorovat pouhým okem. Je to galaxie Andromeda.

Za několik miliard let spolu galaxie Andromeda a Mléčná dráha při obrovské kolizi splynou

Credit: NASA

 

Zajímá vás vesmír ? Přidejte se k mé skupině na facebooku.