Altocumulus lenticularis (panorama)

Oblaka altocumulus lenticularis patří mezi nejzvláštnější oblaka vůbec. Svým tvarem totiž mohou silně připomínat létající talíře. Svůj název však získaly od něčeho jiného. Česky bychom je mohli nazývat čočkovitá oblaka. Podobného čočkovitého tvaru mohou kromě oblaků altocumulus nabývat též oblaka stratocumulus a cirrocumulus. 

 

Altocumulus lenticularis

Tvarem mohou být oblaka velmi různorodá. Mohou být elipsovitá až téměř kruhová nebo naopak výrazně potáhlá nebo mohou dosahovat kombinací různých dalších tvarů. Vyskytují se jako izolovaná oblaka, ovšem velmi často se oblaka navzájem spojují a zase rozdělují nebo se dokonce vytvoří i několik vrstev oblaků nad sebou. Často můžeme na obloze sledovat celou formaci oblaků tohoto typu. 

 

Altocumulus lenticularis (panorama)

Tato oblaka vznikají díky morfologii zemského povrchu. Masa vzduchu obvykle naráží na horskou překážku, je nucena stoupat vzhůru, a v závětrné straně kopce nebo nad údolím mezi kopci, díky turbulentnímu proudění, vznikají právě tato oblaka. 

Altocumulus lenticularis (panorama)

 

Čočkovitá oblaka mohou patrně vznikat i nad vrcholky rychle se rozvíjejících oblaků druhu cumulus congestus. Zde může být (zejména v pokročilém rozvoji těchto oblak) náročné, odlišit je od oblaků cumulonimbus pileus a cumulonimbus velum. Pro správné zařazení je tedy důležité vědět, co vznik nebo rozvoj těchto oblak způsobilo, doprovázelo nebo jakým způsobem se oblačnost vyvíjela.

 

Altocumulus lenticularis duplicatus