Oblaka druhu cirrocumulus patří mezi oblaka nejvyššího patra troposféry. Slunce skrz ně snadno prosvítá a oblaka tedy nezanechávají stíny a jsou vždy světle zbarvena. Na obloze vždy tvoří formace či skupiny několika menších obláčků různých tvarů.

 

Přes svou zdánlivou jednoduchost jsou tato oblaka vcelku náročná na identifikaci. Pokud se s nimi na obloze setkáme, můžeme je snadno zaměnit za jiný typ oblačnosti. Oblaků druhu cirrocumulus je navíc celá řada a je někdy velice obtížné určit, o jaký typ oblaku se jedná. Může to být velice individuální. Variace castellanus se například vyznačuje tvary, které připomínají cimbuří.

Cirrocumulus castellanus

Nebyly nalezeny žádné záznamy.

 

Další variací může být cirrocumulus floccus, kterou možná znáte spíše pod lidovým pojmenováním "beránky". Vyznačují se tím, že tvoří početné skupinky obláčků o malé velikosti, které jsou často spíše průsvitné a bez jakéhokoli náznaku stínu. Někdy mohou být obláčky navzájem spojené.

Cirrocumulus floccus

Nebyly nalezeny žádné záznamy.

 

Variace s názvem cirrocumulus lacunosus se zase vyznačuje jistým proděravěním..  lépe řečeno s kulatými dutinami mezi jednotlivými obláčky

Cirrocumulus lacunosus

Nebyly nalezeny žádné záznamy.

 

Možná vás to překvapí, ale podobně jako oblaka altocumulus, i "cirrokumuly" mohou nabývat zvláštních protáhlých, čočkovitých tvarů, pro které máme v mezinárodní terminologii speciální výraz lenticularis. 

Cirrocumulus lenticularis

Nebyly nalezeny žádné záznamy.

 

Za zvláštních situací mohou i tato oblaka svým tvarem připomínat ženská prsa. Proto také nesou zvláštní označení cirrocumulus mammatus.

Cirrocumulus mammatus

Nebyly nalezeny žádné záznamy.

 

Někdy tato oblaka tvoří spíše vrstvy - v takovém případě je nazveme význačným označením cirrocumulus stratiformis.

Cirrocumulus stratiformis

Nebyly nalezeny žádné záznamy.

 

I u těchto oblak se můžeme setkat s vlnitým charakterem. Může být ale velmi obtížné je rozeznat od oblak altocumulus undulatus.

Cirrocumulus undulatus

Nebyly nalezeny žádné záznamy.

 

Z oblaků "cirrokumulus" můžou za zvláštních situací vypadávat srážky, které ale nikdy nedosahují zemského povrchu, protože se při volném pádu přeměňují ve vodní páru. Tento zvláštní fenomén označujeme jako virga.

Cirrocumulus virga

Nebyly nalezeny žádné záznamy.

 

Oblaka cirrocumulus můžeme snadno zaměnit za oblaka druhu cirrus, která se velmi často objevují spolu s "cirrokumuly". Splést si je ovšem můžeme také s oblaky druhu altocumulus. Liší se od oblak cirrocumulus hlavně tím, že mají na obloze úhlovou velikost více než 1° (tedy přibližně dvojnásobek slunečního kotouče) a zanechávají stín.