Oblaka druhu cirrus patří mezi oblaka nejvyššího patra troposféry. Oblaka tohoto druhu tvarem připomínají řasy, tenká a podélná (případně i zkroucená) vlákna. Slunce skrz ně snadno prosvítá, a tak jsou tato oblaka vždy světle zbarvena a nezanechávají stín. Při západu slunce zůstávají tato oblaka slunečním světlem osvětlena nejdéle, takže zatímco všechna ostatní jsou již ve stínu a jsou spíše šedá, oblaka cirrus září růžovými barvami.Altocumulus (grey) + cirrus (red) clouds

Jakožto typičtí zástupci oblak nejvyššího patra troposféry, jsou tato oblaka tvořena výhradně ledovými krystalky. Na obloze tak někdy můžeme pozorovat zajímavé optické jevy, které jsou způsobeny interakcí ledových krystalků se světlem - jde o tzv. halové jevy. Přítomnost ledových krystalků je typická pro všechna oblaka nejvyššího patra. Protože jsou oblaka druhu cirrus na obloze často rozmístěna nahodile a nespojitě, nebývají halové jevy na takových oblacích úplné, ale jedná se spíše o části oblouků. Typickým příkladem halového jevu na oblaku druhu cirrus může být boční slunce nebo cirkumzenitální oblouk – jedny z nejvýraznějších halových jevů.

 

 

Parhelium

halový jev, tzv. boční slunce, na oblaku druhu cirrus

 

 

část cirkumzenitální oblouku na oblaku druhu cirrus

 

 

Oblaků cirrus existuje celá řada. V první řadě je to cirrus fibratus – pravděpodobně vůbec nejčastěji se vyskytující variace oblaku druhu cirrus a také nejlépe zapamatovatelná. Poznáme ji velice snadno, neboť oblaka tohoto typu mají podobu podlouhlé, vláknité oblačnosti.

Cirrus fibratus

7. Prosinec 2016

Cirrus fibratus radiatus

Dále můžeme zmínit druh cirrus vertebratus, který tvarem velmi často připomíná rybí kostry, páteř, žebra nebo ptačí pírko. Jedná se již o vzácněji se vyskytující oblaka.

 

Cirrus vertebratus

Nebyly nalezeny žádné záznamy.

 
 

Často se můžeme na obloze setkat s oblačností typu cirrus uncinus, která se od typu fibratus liší zahnutým či háčkovitým zakončením.

 

Cirrus uncinus

Jinou variací tohoto oblaku je cirrus uncinus intortus, jejichž zakončení má podobu stočenou, zamotanou či až téměř chaosovitou.

Cirrus uncinus intortus

Cirrus castellanus

Nebyly nalezeny žádné záznamy.

Cirrus floccus

Nebyly nalezeny žádné záznamy.

Cirrus spissatus

Nebyly nalezeny žádné záznamy.

Díky své vláknité struktuře patří oblaka druhu cirrus mezi jedny z nejkrásnějších. Jsou často ozdobou jarní či letní oblohy a nikdy z nich nevypadávají srážky. Jen vzácně se můžeme setkat s tím, že z nich vypadávají ledové krystalky a my pak pozorujeme tzv. virga – tedy jakousi variací srážkových pruhů. Jednotlivé částice (v tomto případě krystalky ledu) se vypaří ještě než dopadnou na zemsky povrch.

Pokud pozorujeme oblaka cirrus tak blízko sebe, že je již nelze od sebe rozlišit, hovoříme již o oblaku druhu cirrostratus.