Cumulonimbus capillatus incus

Oblaka cumulonimbus patřím k těm vůbec nejzajímavějším druhům oblak a jistě patří mezi ty nejfotogeničtější. Lidé jej často fotografují, ale jen málokdo ví, o jaký oblak se ve skutečnosti jedná a čím se tento oblak vyznačuje. Oblak druhu cumulonimbus je v podstatě taková malá kniha meteorologie. Jde z něj vyčíst mnoho zajímavých faktů a osobně mám tento druh oblak vůbec nejraději. Pojďme se teď podívat na různé typy těchto oblaků a později si ještě vysvětlíme, proč jsou tato oblaka tak zajímavá, čím se liší od ostatních a jak je na obloze můžeme spolehlivě identifikovat.

 
 

První typ těchto oblak nazýváme cumulonimbus calvus. Tato oblaka jsou typická svou mohutností a také vzhledem - mají podobu velkých nadýchaných oblaků, která v příznivých podmínkách rostou stále výš a výš a postupně mohutní. Oblaka tohoto druhu jsou však celkem náročná na identifikace - na obloze bychom jen málokdy byli schopni jednoznačně říct, že jde právě o oblaka cumulonimbus calvus.

Cumulonimbus calvus

Ve většině případů tato oblaka vedou ke vzniku dalšího typu oblaku jménem cumulonimbus capillatus. Oblaka se od sebe liší svým složením (oblak capillatus již netvoří kapičky vody, ale ledové krystalky). Tento mikroskopický rozdíl ve struktuře je patrný i pouhým okem - zatímco základna oblaku je jasně kupovitého vzhledu, horní část oblaku je vždy podoby vláknité. Oblak, který dosáhl vláknité struktury, nazýváme cumulonimbus capillatus. Pokud oblak dosáhne horní hranice troposféry (tropopauzy), je nucen v důsledku změny atmosférických podmínek expandovat spíše než do stratosféry do svého okolí. Proto jsou tato oblaka tak výrazně zploštělá a proto má také oblak cumulonimbus capillatus incus v názvu kovadlinu.

Cumulonimbus capillatus incus

19. Červenec 2015

Na Moravě tehdy panovalo obrovské sucho, teploty dosahovaly 38°C a všichni doufali, že brzy přijde nějaká bouřka, která tyto teploty alespoň na pár dnů ztlumí. A pak konečně přišla dlouho očekávaná bouře - která ale, přiznejme si, nepřinesla zrovna to, co jsme očekávali. Alespoň ne tady. Ze západu...

23. Červenec 2014

Další úžasný kumulonimbus jsem mohl pozorovat 23.7. na severovýchodní straně. Protože jsem tou dobou už o druhu těchto oblaků něco věděl, snažil jsem se skoro každý den najít oblak typu cumulus congestus a vidět tak znovu tu úžasnou proměnu v oblak typu cumulonimbus. Odhadoval jsem, který kumulus...

15. Červenec 2014

Toto byl vůbec první kumulonimbus, jaký jsem kdy na vlastní oči spatřil (tedy, možná jsem někdy nějaký viděl, ale rozhodně jsem si to tehdy neuvědomoval). Celá událost proběhla velice zajímavým způsobem. Díval jsem se tehdy v televizi na Stargate a moje máma mě potom zavolá k oknu, ať se jdu...

Čím se oblaka druhu cumulonimbus vyznačují ? 

 

Zejména je to jejich mohutnost. Kdybych měl oblaka druhu cumulonimbus k něčemu přirovnat, přirovnal bych je ke galaxiím. Ačkoliv jsou galaxie velice, velice daleko, přesto z našeho pohledu zaujímají značnou část oblohy. Podobně je tomu i u těchto oblak. Opravdu velký cumulonimbus lze pozorovat jen z dostatečně velké vzdálenosti - v případě tohoto kumulonimbu jsem měl co dělat, aby se mi celý vešel na displej fotoaparátu.

 
 

 

Další zajímavostí je, že oblaka tohoto druhu stoupají vůbec do nejvyšších vrstev troposféry, tam, kam už žádná jiná oblaka vystoupat nedokážou. Ačkoliv se tedy oblaka tohoto druhu tvoří téměř v nejnižších vrstvách atmosféry, dokáží hravě přerůst všechny své kolegy. Je to dáno zejména způsobem, jakým tato oblaka vznikají. Nejprve je nutné mít v nejnižších vrstvách atmosféry oblaka druhu cumulus. Za správných podmínek pak začnou tato oblaka mohutnět a stoupat za pomocí teplých, vzestupných proudů. Po nějaké době však sestupné proudění převládne a začnou vypadávat srážky.

Silné, vzestupné proudy mohou tomuto oblaku pomoci rozvinout se až k samotným hranicím troposféry - do oblasti zvané tropopauza, o které jsme se již bavili. Pokud však nenastanou vhodné podmínky, oblak tohoto typu vůbec nemusí vzniknout. A může nastat i druhý extrém - v ojedinělých případech může oblak nad touto hranicí vytvořit jakýsi vrcholek (overshooting top), ale to jen v případě opravdu masivního vzestupného proudění, které v podstatě jako jediné pomáhá oblaku v růstu do vyšších poloh.

Další zajímavostí tohoto oblaku je jeho struktura. Lidé si často mylně myslí, že oblaka jsou tvořena vodní parou. To ale není pravda - vodní pára je průsvitná a my ji tak na obloze spatříme jen velmi obtížně. Typická oblaka jsou tvořena buďto vodou v kapalném skupenství (mikroskopické kapičky vody) anebo v pevném (ledové krystalky), popřípadě kombinací obojího.

Struktura oblaku

1) ledové krystalky

Strukturu složenou z ledových krystalků snadno poznáme podle její vláknité struktury - tato oblaka jsou si vždy velmi podobná - typickým zástupcem takovýchto oblak jsou oblaka druhu cirrus.

 

2) vodní kapičky

Pro oblaka z vodních kapiček je naopak charakteristický květákovitý, nadýchaný vzhled. Říkáme jim též kupovitá oblaka.

A právě oblak druhu cumulonimbus nám může nabídnout pohled na obě tyto struktury. Je to způsobeno tím, že oblak prostupuje téměř celou vrstvou troposféry, přiemž v horních polohách se setkává s chladnějším vzduchem. V horní části se tak namísto vodních kapiček setkáváme s ledovými krystalky.

 

Tento mikroskopický rozdíl ve struktuře je patrný i pouhým okem - zatímco základna oblaku je jasně kupovitého vzhledu, horní část oblaku je vždy podoby vláknité. Říkáme, že oblak dosáhl vláknité struktury a takovéto oblaky odborně nazýváme cumulonimbus capillatus.

 

Oblaka druhu cumulonimbus však mohou obsahovat také dešťové kapky, sněhové vločky, kroupy nebo mrznoucí déšť. Jsou to právě tato oblaka, která jsou zodpovědná za vznik typických letních bouří z horka a také většinu případů tornád. Tento oblak může doprovázet ještě celá řada dalších, méně známých jevů. Ty, které jsem pozoroval, tady uvedu a zbytek se pokusím doplnit časem.

 

Zvláštnosti a doprovodná oblaka

 

Cumulonimbus arcus

22. Červen 2015

Neuvěřitelné podívané jsem byl svědkem dva-a-dvacátého června 2015. S mou přítelkyní jsme tehdy obývali už asi měsíc náš nový byt, na kterém se mi nejvíce zalíbil balkon s dokonalým výhledem směrem na západní světovou stranu a tak bylo jen otázkou času, než odtamtud něco zajímavého zpozorujeme....

1. Srpen 2014

Toto je asi můj první shelf cloud. Byl jsme svědkem příchodu jakési vlny bouřkových mraků, které se stále blížily směrem ke mě a neustále stoupal vítr. Byl to zvláštní pocit. Po celou dobu, kdy se dalo tuto vlnu oblaků pozorovat, jsem se je snažil co nejlépe vyfotografovat. Bohužel, nejsou moc...

15. Červenec 2009

Toho dne jsme zrovna byli s rodiči na dovolené a já si pamatuji, jak byla bouře a pršelo a my mohli pozorovat tento oblak. Pravděpodobně je to shelf cloud. Autorem fotografií je můj otec.

Cumulonimbus mammatus

30. Květen 2015

Třicátého dubna jsem pozoroval vůbec největší oblaka druhu cumulonimbus mammatus, jaké jsem do té doby kdy viděl. Přímo přes nás totiž přecházela kovadlina bouře a tento druh oblačnosti lze v převážné většině případů pozorovat na spodní straně kovadliny již ustupující bouře. A přesně to byla tato...

2. Duben 2015

Krásná oblaka druhu Mammatus jsem pozoroval 2. dubna směrem na jiho-západ. Originální fotografie si můžete prohlédnout zde:  

14. Duben 2014

Dne 14. dubna bylo vůbec poprvé, co jsem viděl oblaka tohoto druhu. Vysktytují se na bouřkových mracích a jejich typickým rysem, kterým se vyznačují, je tvar podobný ženských prsou. Pozorovat je ale můžeme jen poměrně vzácně, protože za bouře většinou bývá tma a světlo jen málokdy dokáže tyto...

Cumulonimbus praecipitatio

Cumulonimbus virga