Oblačnost typu arcus zahrnuje dva zvláštní typy doprovodné bouřkové oblačnosti - tzv. shelf cloud a roll cloud. V obou případech se jedná o horizontálně orientovaný oblak, který je tak dlouhý, že může pokrývat celý obzor. Jde o oblaka úzce spojená s bouřkovou oblačností, ikdyž v případě roll-cloudu to není tak úplně pravda.


Mezi veřejností je asi nejvíce známý shelf cloud. Jde o oblak, který bychom našli na čelu bouře - a nemusí jít vůbec o supercelu, ikdyž právě u nich bývá shelf cloud velmi výrazný. S shelf cloudem se setkáme typicky v případech, kdy se žene bouře přímo na nás, neboť se utváří na čele postupující bouře. Jde o neobyčejně fotogenický oblak, který je často terčem fotografů. Má rovněž zajímavou dynamiku. Zatímco před tímto oblakem stoupá teplé proudění, z jeho vnitřní části k nám přichází studený vítr. Oblak sebou často nese silný přívalový déšť.

 


Bohužel si tato oblaka lidé často pletou se supercelami - shelf cloud vzniká i na "obyčejné" bouřece a jeho přítomnost rozhodně neznamená, že pozorujete supercelu ! Toto chování by se dalo částečně vysvětlit tím, že si jej lidé pletou se stěnovými oblaky, které se utváří výhradně na bouřkových oblacích supercelárního charakteru. Mezi shelf cloudem a stěnovým oblakem (tzv. wall cloud) jsou však výrazné rozdíly. Prvním z nich je, že vznikají na zcela odlišných místech bouřkového oblaku (shelf cloud na čele - tedy "vepředu" a stěnový oblak uvnitř). Druhý výrazný rozdíl je pak ten, že shelf cloud je velice rozsáhlý a může snadno zakrýt celý horizont. Wall cloud je oproti němu mnohem menší a je u něj patrná rotace kolem svislé osy. Stěnový oblak nepatří mezi oblačnost typu arcus !

Cumulonimbus arcus

22. Červen 2015

Neuvěřitelné podívané jsem byl svědkem dva-a-dvacátého června 2015. S mou přítelkyní jsme tehdy obývali už asi měsíc náš nový byt, na kterém se mi nejvíce zalíbil balkon s dokonalým výhledem směrem na západní světovou stranu a tak bylo jen otázkou času, než odtamtud něco zajímavého zpozorujeme....

1. Srpen 2014

Toto je asi můj první shelf cloud. Byl jsme svědkem příchodu jakési vlny bouřkových mraků, které se stále blížily směrem ke mě a neustále stoupal vítr. Byl to zvláštní pocit. Po celou dobu, kdy se dalo tuto vlnu oblaků pozorovat, jsem se je snažil co nejlépe vyfotografovat. Bohužel, nejsou moc...

15. Červenec 2009

Toho dne jsme zrovna byli s rodiči na dovolené a já si pamatuji, jak byla bouře a pršelo a my mohli pozorovat tento oblak. Pravděpodobně je to shelf cloud. Autorem fotografií je můj otec.

Druhým typem oblačnosti arcus je pak roll cloud. Jde o velice vzácný typ oblačnosti, který se vyznačuje rotací podél vodorovné osy. Ačkoliv se označuje jako oblak doprovodný, jedná se o naprosto nezávislý oblak, který můžeme pozorovat i bez nějaké bouře. Jak už jsem ale psal, je to oblak velice vzácný.