Jeden z nejméně pozorovatelných typů oblak druhu cumulonimbus jsou oblaka cumulonimbus calvus. Tato oblaka jsou totiž náročná na interpretaci - lépe řečeno jen málokdy si odvážíme tvrdit, že oblaka na obloze jsou právě tohoto druhu. Je to dáno tím, že není pevně stanovena hranice mezi oblaky cumulus congestus a cumulonimbus calvus - v průběhu vývoje bouřkové oblačnosti může bouřka tuto fázi dokonce přeskočit !

 

Oblaka ve fázi cumulonimbus calvus se vyznačují bouřkovým charakterem (blesky, hromy, kroupy), ale zároveň mají kupovitý vzhled. Jistě, od obyčejných kumulů se odlišují také svou výjimečnou mohutností, potenciálem růstu a neostrými okraji, ale jen málokdy si můžeme být jisti tím, že jde skutečně o oblak cumulonimbus calvus. I proto jsem do tohoto katalogu zahrnul jen oblaka, u kterých jsem si byl skutečně jist.

Cumulonimbus calvus

Oblaka cumulonimbus calvus se ale vyznačují výrazným vertikálním rozvojem a největší rozdíl mezi těmito oblaky je tak nejspíš v tom, jakým způsobem oblak mohutní. Oblaka tohoto druhu jsou také ve většině případů samostatné, ojedinělé bouřkové buňky - to znamená, že je doprovází jen minimálně vyvinutá oblaka druhu cumulus. Často lze také u tohoto druhu oblaku pozorovat výraznou základnu.