Ve většině případů oblaka druhu cumulonimbus calvus vede ke vzniku oblaku cumulonimbus capillatus, který poté dosahuje tropopauzy a začne se vlivem změny podmínek namísto růstu do stratosféry rozšiřovat do svého okolí. Tato oblaka již označujeme cumulonimbus capillatus incus a jsou typická svým tvarem - nápadně připomínají kovadlinu, od které také dostal oblak svůj název. Právě ono zploštění nás často upozorní na přítomnost bouřkového oblaku - je to však již bouřkový oblak v poslední fázi svého vývoje.

Cumulonimbus capillatus incus

19. Červenec 2015

Na Moravě tehdy panovalo obrovské sucho, teploty dosahovaly 38°C a všichni doufali, že brzy přijde nějaká bouřka, která tyto teploty alespoň na pár dnů ztlumí. A pak konečně přišla dlouho očekávaná bouře - která ale, přiznejme si, nepřinesla zrovna to, co jsme očekávali. Alespoň ne tady. Ze západu...

23. Červenec 2014

Další úžasný kumulonimbus jsem mohl pozorovat 23.7. na severovýchodní straně. Protože jsem tou dobou už o druhu těchto oblaků něco věděl, snažil jsem se skoro každý den najít oblak typu cumulus congestus a vidět tak znovu tu úžasnou proměnu v oblak typu cumulonimbus. Odhadoval jsem, který kumulus...

15. Červenec 2014

Toto byl vůbec první kumulonimbus, jaký jsem kdy na vlastní oči spatřil (tedy, možná jsem někdy nějaký viděl, ale rozhodně jsem si to tehdy neuvědomoval). Celá událost proběhla velice zajímavým způsobem. Díval jsem se tehdy v televizi na Stargate a moje máma mě potom zavolá k oknu, ať se jdu...

Kovadlinu samotnou snad ani nemžeme s jinou oblačnou strukturou zaměnit - její zploštění je (zejmna z větší dálky) zcela očividné. Můžeme také odhadnout, jakým směrem se bude bouře pohybovat a co víc, kovadlina samotná nám může napovědět hodně o charakteru samotné bouře. Mezi typické indikátory silné bouře patří tzv. přestřelující vrchol (over-shooting top). Jde o vyvýšenou část kovadliny nad převažujícím vzestupným proudem, který je tak silný, že vynese část bouřkového oblaku až do stratosféry. Tento vrcholek má také, narozdíl od vláknité kovadliny, kupovitý charakter.

 

Supercell

přestřelující vrchol nad dominantním vzestupným prouděním supercely

 

 

Silnou bouři může také prozradit tzv. back-sheared anvil - silné proudění může donutit oblak k postupu i proti proudění vzduchu či větru. Taková kovadlina má typicky nadýchanou podobu - na spodní straně kovadliny můžeme vidět výrazné struktury (angl. knuckles), které ukazují na opravdou silné vzestupné proudění.

 

DSC00320

back-sheared anvil jakožto kovadlina, která expanduje i navzdory opačnému proudění vzduchu

 

V opačném případě, kdy je bouře spíše slabší, je kovadlina prouděním vzduchu v okolí výrazně ovlivněna a směr, kterým je kovadlina protažena, ukazuje směr pohybu proudění - což může být také směr opačný ke směru pohybu bouře.

 

Cumulonimbus capillatus incus

Kovadlina je výrazně protažena směrem "napravo" - takže se bouřka pohybuje "nalevo"

 

Jak můžete vidět na následujícím snímku, na spodní, nejčastěji "zadní", straně kovadliny, lze často pozorovat oblačnost typu mammatus. Tato oblačnost má podobu jakýchsi zakulacených prohlubní a vytváří se typicky na zadní části kovadliny. Je také příznakem toho, že bouře ztrácí na síle a nebo přímo zaniká.

 

 

Cumulonimbus capillatus incus mammatus

Doprovodná oblačnost typu mammatus na vzdálené, zanikající bouřce

 

 

Cumulonimbus mammatus

Pohled na stejný typ oblačnosti zpod bouřkové kovadliny