Jako cumulonimbus velum se označuje relativně vzácná, zvláštní, doprovodná bouřková oblačnost. Dle definice se oblak utváří nad vrcholky oblaků cumulus a nebo v blízkosti oblaku cumulonimbus. V opačném případě bychom jej, dle definice, zařadili mezi oblačnost typu altostratus. Nejčastěji se vyskytuje ve středních výškách oblaku cumulonimbus - vzácně i v podobě několika oblaků nad sebou. S oblakem cumulonimbus ale patrně nemusí být vůbec spojený a může dále existovat jako zcela izolovaný oblak. 

 

Cumulonimbus pileus (velum)

 

Velum silně připomíná oblak pileus a patrně se od něj v mnohém vůbec neliší - velum však může být horizontálně mnohonásobně rozsáhlejší a vzniká tedy patrně v podmínkách silnějšího střihu větru. Přesný mechanismus vzniku tohoto oblaku zatím zůstává záhadou. Vznik vela je pravděpodobně podpořen rychlým vertikálním vývojem kupovité oblačnosti, která do středního patra, mezi již existující stabilní vrstvy, přináší velké množství vodní páry.

 

Cumulonimbus pileus (velum)

 

Patrně zde ale hraje roli celá řada dalších, dosud neobjasněných, faktorů - zejména pohyby vzduchu v okolí bočních stěn kupovité oblačnosti nebo turbulentní promíchávání vzduchu pod stabilními vrstvami způsobené konvekcí. Tím ale nejspíš definice tohoto oblaku končí - žádné další informace se mi nepodařilo zjistit a někteří autoři by oblak velum mezi doprovodnou bouřkovou oblačnost nejraději vůbec nezařazovali. 

 
Altocumulus lenticularis