Oblaka nimbostratus bývají řazena mezi oblaka středního patra. Vyskytují se však i v nejnižším nebo naopak nejvyšším patře troposféry. Spolu s oblaky druhu cirrostratus, altostratus a stratus se oblaka nimbostratus řadí mezi tzv. vrstevnatá oblaka, což ostatně vidíme už z jejich názvů (stratus = oblačná vrstva). Taková oblaka na obloze často zabírají značnou plochu (ne-li celou oblohu). Vzhledem ke své velké mnohutnosti skrz tato oblaka většinou neprostívá slunce, čímž se mohou lišit od všech ostatních vrstevnatých oblaků.

 
 

Dalo by se říct, že “nimbostraty“ jsou nejtmavší vrstevnatou oblačností a typické jsou pro ně déle trvající srážky na rozsáhlém území, které mohou mít podobu dešťových kapek, ale i ledových krystalků. Často můžeme už z velké vzdálenosti pod oblaky tohoto druhu pozorovat srážkové pruhy, které dosahují zemského povrchu. Hovoříme pak o druhu nimbostratus praecipitatio.

Nimbostratus praecipitiatio

Nebyly nalezeny žádné záznamy.

 Někdy déšť nedosahuje povrchu Země, nýbrž se při volném pádu k zemi srážky vypařují - pak hovoříme o druhu nimbostratus virga.

Nimbostratus virga

Nebyly nalezeny žádné záznamy.

 

Co se týče identifikace tohoto oblaku na obloze, nejde o nic složitého. Celé to zjednodušuje fakt, že skrz tato oblaka neprosvítá slunce, což bývá jeden z prvních znaků, kterých si u oblaků tohoto druhu všimneme. Pokud pozorujeme déle trvající srážky, jedná se s nejvyšší pravděpodobností o jeden z oblaků, pro které je déšť natolik typický, že ho najdeme i ve jméně samotného oblaku. V úvahu připadají dvě možnosti. Buď oblaka nimbostratus a nebo cumulonimbus.

 
 

Bouřkový oblak cumulonimbus, ze kterého vypadávají srážky

 

Cumulonimbus je bouřkový oblak, který vede ke vzniku intenzivnějších dešťů, krupobití a také blesků. Pokud pozorujeme blesky, může být obtížné říct, zda má déšť svůj původ v bouřkovém oblaku a nebo "nimbostratu". Tyto dva typy oblak spolu ale vídáme jen vzácněji, a protože oblaka druhu cumulonimbus můžeme pozorovat ještě než "dospějí", můžeme říci, že se tyto dva typy oblak dají zaměnit jen tehdy, kdy neznáme průběh celé situace. 

 

Pokud se to všechno pokusíme nějak stručně shrnout, dá se říct, že oblaka druhu nimbostratus většinou nemají žádné detaily a působí šedým, jednolitým dojmem. Velmi často z nich vypadávají srážky s velkým plošeným rozsahem a také trvají poněkud déle. Velmi zjednodušeně by se též dalo říct, že “nimbostraty“ jsou jedny z nejtmavších, nejmohutnějších a bohužel také nejméně oblíbených oblak.