V této části rubriky o meteorologii najdete můj atlas oblaků. Původní myšlenka byla, že se zde objeví ke každému typu oblak katalog se záznamy z jednotlivých pozorování, ale od toho jsem v roce 2016 upustil. Od té doby jsem tento atlas pojal jednodušeji a katalogy se záznamy z pozorování jsem ponechal pouze u některých vzácných typů oblačnosti. U všech ostatních typů oblak je jen jedna nebo dvě ilustrační fotografie. Jako u každého atlasu sou i zde oblaka pojmenována a rozdělena podle mezinárodní klasifikace.

 
 
 

Oblaka lze rozdělit na 10 základních druhů

 

Oblaka kupovitá - ve jméně alespoň část slova cumulus

cirrocumulus, altocumulus, stratocumulus, cumulus a cumulonimbus

 

 

Oblaka vrstevnatá - ve jméně alespoň část slova stratus 

cirrostratus, altostratus, stratus a stratocumulus

 
 
 

Oblaka řasová (připomíající řasy) - ve jméně alespoň část slova cirrus

cirrus, cirrocumulus a cirrostratus

 
 

Oblaka spojena se srážkami – ve jméně alespoň část slova nimbus

cumulonimbus a nimbostratus

Těchto deset základních typů oblačnosti můžeme dále charakterizovat pomocí celé řady dalších latinských slovíček (označují se jako odrůdy, tvary a doprovodná oblaka). Většina z nich nějakým způsobem ilustruje to, co o oblaku mohou říct naše oči. Zda je např. oblak průsvitný, nabývá nějakého typického tvaru a nebo jej doprovází nějaká zvláštní oblačnost. V mém atlasu se pokusím vše ilustrovat na nějaké fotografii.

 
 
Cirrus fibratus radiatus
Cirrus fibratus radiatus - příklad jména oblaku
Oblak je vláknitý a zdánlivě se sbíhá v jednom bodě
 

Oblaka můžeme klasifikovat i podle výšky, ve které se typicky nacházejí. Troposférická oblaka dělíme podle tří pater - nízkého, středního a vysokého. Řasovitá oblaka (cirrus, cirrocumulus a cirrostratus) se vyskytují jen a pouze v nejvyšším patře troposféry a jsou také složena výhradně z ledových krystalků. Oblaka altocumulus a altostratus jsou pak oblaka středního patra (výška, ve které se obvykle vyskytují, se u těchto oblaků promítlo i do jejich jména - předpona alto). Kupovitá oblačnost se vyskytuje zejména v nejnižším patře a tato oblaka jsou tvořena mikroskopickými vodními kapičkami. 

 

Příroda ovšem žádné hranice nezná a tak se můžeme setkat i s výjimkami, kdy se oblak může vyskytnout i ve vyšším, nebo naopak nižším patře. Pro některá oblaka je přímo typické, že prostupují rovnou několika patry. Např. oblaka nimbostratus, která bývají řazena do středního patra, se mohou vyskytovat i v patře nízkém nebo vysokém. Oblaka druhu cumulonimbus mívají základnu v nejnižším patře a stoupají až ke spodní hranici stratosféry - tedy do nejvyššího patra. 

 

Kromě oblak troposférických můžeme pozorovat i oblaka stratosférická (perleťová oblaka) nebo mezosférická (noční svítící oblaka = NLC).  I tyto vzácnější typy oblak byly zařazeny do tohoto atlasu.

Noční svítící oblaka

5. Červenec 2016

Více fotografií najdete v tomto albu na flickru.
1 | 2 >>

Stratopauza

Perleťová oblaka

Nebyly nalezeny žádné záznamy.

Tropopauza

Oblaka cumulonimbus

 


Oblaka cirrus

 
 
 

Oblaka cirrostratus

 
 
 

Oblaka cirrocumulus

 

Hranice středního a vysokého patra

Oblaka altocumulus

 


Oblaka altostratus

 
 
 

Oblaka nimbostratus

 

 

Hranice nízkého a středního patra

Oblaka cumulus

 


Oblaka stratocumulus

 
 
 

Oblaka stratus