V této rubrice bych chtěl všechny návštěvníky seznámit s tím, co se na tomto webu právě teď děje. Najdete zde barevný plán - přehled všech plánovaných úprav a změn týkajících se struktury tohoto webu (rubrik a podrubrik). Tuto funkci v současnosti zajišťuje hlavně skupina na facebooku, kde návštěvnáky o současnosti a budoucnosti webu průběžně informuji, ale chtěl jsem, aby byl i zde na webu nějaký základní přehled, podle kterého bych se mohl snadno orientovat i já. 

 

Nutno dodat, že v součastnosti prochází web stále vývojem a mnoho věcí se pravděpodobně změní. Poslední dobou rozvíjím spíše má fotoalba na flickru a do psaní článků už se tolik nepouštím. Věřím ale, že jakmile se najde čas, motivace a chuť, něco nového se zde zase objeví. Nejlepší by ale bylo dokončit nejdříve to rozdělané.

BAREVNÝ PLÁN

 

Legenda: 

podle mých představ / budou přibývat další příspvky / částečně přepracuji / zcela přepracuji 

 / práce pozastavena / plánuji do budoucna

 
 
 
 • Úvod
 • O webu
  • RSS exporty
  • Statistiky návštěv
  • Violet Planet oslavuje
 • Aktuálně na nebi
 • Astronomický kalendář
 • Užitečné odkazy
  • Astronomie
  • Biologie
  • Geologie
  • Meteorologie
  • Nezařazené
 • Violet Planet community

_________________________________________________________

 • Astronomie
  • Astro. pozorování
  • Astrofotografie 
   • Měsíc
    • Krátery
    • Pohoří
    • Jezera
    • Zálivy a bažiny
    • Moře a oceány
    • Brázdy
    • Mapování Měsíce
    • Zatmění Měsíce
   • Slunce
    • Aktivní oblasti
    • Protuberance
    • Tranzity planet
    • Zatmění Slunce
   • Planety
    • Merkur
    • Venuše
    • Mars
    • Jupiter
    • Saturn
    • Uran
    • Neptun
   • Planetky
   • Komety
   • Dvojhvězdy
   • Hvězdokupy
    • Kulové
    • Otevřené
   • Souhvězdí
   • Mlhoviny
   • Galaxie
   • Novy
   • Supernovy
   • Konjunkce
   • Meteory
 • Biologie
  • Bio. Lokality
  • Botanika
  • Mykologie
  • Zoologie
   • Arachnologie
    • Agelenoidea
     • Pokoutníkovití
     • Cedivkovití
    • Araneoidea
     • Temnomilovití
     • Snovačkovití
     • Anapovití
     • Plachetnatkovití
     • Čelistnatkovití
     • Křižákovití
    • Atypoidea
     • Sklípkánkovití
    • Clubionoidea
     • Mravčíkovití
     • Skálovkovití
    • Dictynoidea 
     • Stínomilovití
     • Cedivečkovití
     • Zápřednicovití
     • Šplhalkovití
    • Dysderoidea
     • Segestrovití
     • Šestiočkovití
    • Eresoidea
     • Stepníkovití
    • Lycosoidea
     • Slíďákovití
     • Lovčíkovití
     • Paslíďákovití
    • Palpimanoidea
     • Ostníkovití
     • Philodromoidea
     • Maloočkovití
     • Listovníkovití
    • Pholcoidea
     • Třesavkovití
    • Salticoidea
     • Skákavkovití
    • Scytodoidea
     • Lepovkovití
    • Thomisoidea
     • Běžníkovití
   • Entomologie
    • Coleopterologie
     • Chrobákovití
     • Majkovití
     • Mandelinkovití
     • Nosatcovití
     • Pestrokrovečníkovití
     • Potápníkovití
     • Potemníkovití
     • Roháčovití
     • Slunéčkovití
     • Střevlíkovití
     • Tesaříkovití
     • Vrubounovití
     • Zlatohlávkovití
    • Lepidopterologie
     • Chrostíkovníkovití
     • Drobnokřídlíkovití
     • Hrotnokřídlecovití
     • Drobníčkovití
     • Adélovití
     • Kovovníčkovití
     • Minovčíkovití
     • Vakonošovití
     • Molovití
     • Vzpřímenkovití
     • Předivkovití
     • Podkopníčkovití
     • Krásněnkovití
     • Pouzdrovníčkovití
     • Makadlovkovití
     • Drvopleňovití
     • Obalečovití
     • Nesytkovití
     • Pernatěnkovití
     • Pernatuškovití
     • Zavíječovití
     • Vřetenuškovití
     • Slimákovcovití
     • Soumračníkovití
     • Otakárkovití
     • Běláskovití
     • Babočkovití
     • Modráskovití
     • Srpokřídlecovití
     • Píďalkovití
     • Bourovcovití
     • Strakáčovití
     • Pabourovcovití
     • Martináčovití
     • Lišajovití
     • Hřbetozubcovití
     • Bekyňovití
     • Přástevníkovití
     • Můrovití
    • Odonatologie
     • Motýlice
     • Šídlatky
     • Šídélka
     • Šídla
     • Klínatky
     • Páskovci
     • Lesklice
     • Vážky
   • Herpetologie
    • Obojživelníci
     • Žáby
    • Plazi
     • Hadi
     • Ještěři
   • Ornitologie
    • Dravci
    • Kukačky
    • Pěvci
    • Svišťouni
    • Šplhavci
  • ___________________
  • Vývoj
  • Evoluce
  • Genetika
  • Mikrosvět
 • Geologie
  • Paleontologie
   • Obratlovci (Vertebrata)
    • Bezčelistnatci (Agnatha)
     • Konodonti (Conodonta)
     • Štítohlaví (Cephalospidomorpha)
     • Štítoploutví (Pteraspidomorpha)
    • Česlistnatci (Gnathostomata)
     • Čtyřnožci (Tetrapoda)
      • Obojživelníci (Amphibia)
      • Plazi (Reptilia)
       • Plesiousauři (Plesiosauria)
     • Kostnaté ryby (Osteichthyes)
     • Pancířnaté ryby (Placodermi)
     • Paryby (Chondrichthyes)
      • Žraloci (Selachimorpha)
     • Trnoploutví (Acanthodii)
   • Členovci (Arthropoda)
    • Trilobiti (Trilobitomorpha)
    • Klepítkatci (Chelicerata)
     • Hrotnatci (Merostomata)
     • Pavoukovci (Arachnida)
     • Štíři (Scorpiomorpha)
    • Kusadlovci (Mandibulata)
     • Korýši (Crustacea)
     • Šestinozí (Hexapodi)
    • Vzdušnicovci (Tracheata)
     • Mnohonožky (Diplopoda)
     • Hmyz (Insecta)
   • Ramenonožci (Brachiopoda)
    • Goniorhynchia
    • Paraspirifer
    • Rhynchonella
    • Terebratula
   • Měkkýši (Mollusca)
    • Hlavonožci (Cephalopoda)
     • Amoniti (Ammonoidea)
     • Belemniti (Belemnoidea)
    • Mlži (Bivalvia)
     • Congeria
     • Ervilia
     • Chlamys
    • Plži (Gastropoda)
     • Melanopsis
     • Pirenella
   • Mechovky (Bryozoa)
   • Ostnokožci (Echinodermata)
    • Lilijice (Crinoidea)
    • Ježovky (Echinoidea)
   • Žahavci
    • Koráli (Anthozoa)
   • Graptoliti (Graptolithina)
   • Ichnofosilie
    • Mořské dno
   • Nezařazené
  • Historická geologie
  • Paleogeografie
  • Mineralogie
   • Prvky
    • Grafit
    • Měď
    • Stříbro
    • Zlato
   • Sulfidy
    • Bornit
    • Sfalerit
    • Chalkopyrit
    • __________
    • Galenit
    • Nikelín
    • Pyrhotin
    • __________
    • Pentlandit
    • __________
    • Akantit
    • __________
    • Arzenopyrit
    • Markanzit
    • Pyrit
   • Halogenidy
    • Fluorit
    • Halit
    • Sylvín
    • Kryolit
    • Carnallit
   • Oxidy a hydroxidy
    • Křemen
     • Ametyst
     • Cirtín
     • Křišťál
     • Mléčný křemen
     • Morion
     • Růženín
     • Záhněda
     • Železitý křemen
    • Chalcedon
     • Jaspis
     • Rudické koule
    • Opál
    • Achát
     • Achátová geoda
     • Dendritický achát
     • Okatý achát
     • Páskový achát
     • Peříčkový achát
     • Hradbový
     • Hvězdový
     • Obláčkový
     • Troskový
     • Zříceninový
     • Mechový
     • Onyx
     • Sardonyx
    • __________
    • Hematit
    • Ilmenit
    • Korund
    • Kasiterit
    • Rutil
    • Pyroluzit
    • __________
    • Magnetit
    • Spinel
    • Chromit
    • __________
    • Uraninit
    • __________
    • Kuprit
    • __________
    • Gibbsit
    • Brucit
    • Diaspor
    • Goethit
    • Lepidokrokit
    • Limonit
   • Uhličitany
    • Kalcit
    • Magnezit
    • Siderit
    • Rodochrozit
    • __________
    • Dolomit
    • Ankerit
    • __________
    • Aragonit
    • Cerusit
    • __________
    • Azurit
    • Malachit
   • Sulfáty
    • Anhydrit
    • Baryt
    • Celestin
    • Anglezit
    • __________
    • Sádrovec
   • Fosfáty
   • Silikáty
    • Nesosilikáty
     • Skupina olivínu
     • Skupina granátu
      • Almandin
      • Pyrop
      • Spessartin
     • Skupina Al2SiO5
      • Andalusit
      • Kyanit
      • Sillimanit
     • Skupina zirkonu
     • Staurolit
     • Chloritoid
     • Titanit
    • Sorosilikáty
     • Skupina epidotu
    • Cyklosilikáty
     • Skupina berylu
     • Skupina cordieritu
     • Skupina turmalínu
      • Skoryl
      • Dravit
      • Verdelit
      • Rubelit
      • Indigolit
    • Inosilikáty
     • Skupina pyroxenu
     • Pyroxenoidy
     • Amfiboly
    • Fylosilikáty
     • Skupina slíd
      • Muskovit
      • Illit
      • Flogopit
      • Biotit
      • Lepidolit
     • Skupina chloritů
     • Skupina smektitu
    • Tektosilikáty
     • Skupina živců
     • Skupina zeolitů
   • Darované minerály
   • Koupené minerály
   • Nezařazené minerály
  • Polarizační mikroskopie
   • Minerály
    • Křemen
    • Živec
    • Muskovit
    • Biotit
    • Olivín
    • Pyroxeny
    • Amfiboly
    • Karbonáty
    • Granáty
    • Titanit
    • Apatit
    • Zirkon
    • Chlority
    • Turmalín
    • Epidot
    • Glaukonit
   • Horniny
  • Petrologie
   • Magmatická
    • Hlubinné
     • Granit
    • Výlevné
     • Bazalt
    • Žilné
     • Pegmatit
   • Sedimentární
    • Klastické
    • Neklastické
     • Vápenec
   • Metamorfní
    • Ortoruly
    • Pararuly
  • Strukturní geologie
   • Kliváž
   • Budiny
   • Vrásy
   • Stilolity
   • Zlomy
   • Žíly
  • Dynamická geologie
   • Ledovce
   • Řeky
   • Zvětrávání
 • Meteorologie
  • Atlas oblaků
   • Noční svítící oblaka
   • Perleťová oblaka
   • Cirrus
    • Castellanus
     • Mammatus
    • Fibratus
     • Duplicatus
     • Intortus
     • Vertebratus
     • Radiatus
    • Floccus
    • Spissatus
     • Undulatus
    • Uncinus
     • Duplicatus
     • Intortus
   • Cirrocumulus
    • Castellanus
     • Lacunosus
     • Mammatus
     • Virga
    • Floccus
     • Lacunosus
     • Virga
    • Lenticularis
     • Undulatus
    • Stratiformis
     • Lacunosus
     • Undulatus
     • Virga
    • Virga
   • Cirrostratus
    • Fibratus
     • Duplicatus
     • Undulatus
    • Nebulosus
   • Cumulonimbus
    • Arcus
    • Calvus
    • Capillatus
    • Incus
    • Mammatus
    • Pileus
    • Praecipitatio
    • Tuba
    • Virga
   • Altocumulus
    • Castellanus
     • Lacunosus
     • Mammatus
     • Virga
    • Floccus
     • Lacunosus
     • Virga
    • Lenticularis
     • Duplicatus
     • Undulatus
    • Stratiformis
     • Translucidus
      • Duplicatus
      • Lacunosus
      • Radiatus
      • Undulatus
     • Opacus
      • Duplicatus
      • Lacunosus
      • Radiatus
      • Undulatus
     • Perlucidus
      • Duplicatus
      • Lacunosus
      • Radiatus
      • Undulatus
    • Translucidus
   • Altostratus
    • Duplicatus
    • Mammatus
    • Opacus
    • Pannus
    • Praecipitatio
    • Radiatus
    • Translucidus
    • Undulatus
    • Virga
   • Nimbostratus
    • Pannus
    • Praecipitatio
    • Virga
   • Cumulus
    • Congestus
    • Fractus
    • Humilis
    • Mediocris
   • Stratocumulus
    • Castellanus
     • Lacunosus
     • Mammatus
     • Virga
    • Lenticularis
     • Duplicatus
     • Undulatus
    • Stratiformis
     • Opacus
      • Duplicatus
      • Lacunosus
      • Radiatus
      • Undulatus
     • Perlucidus
      • Duplicatus
      • Lacunosus
      • Radiatus
      • Undulatus
     • Translucidus
      • Duplicatus
      • Lacunosus
      • Radiatus
      • Undulatus
   • Stratus
    • Fractus
    • Nebulosus
    • Opacus
    • Praecipitatio
    • Translucidus
    • Undulatus
   • Zvláštní typy oblak
    • Kelvin-Helmholtzova
    • Kondenzační stopy
    • Undulatus asperatus
  • Meteo. pozorování
  • Bouřky a konvektivní jevy
   • Oblaka cumulus
   • Oblaka altocumulus
   • Oblaka cumulonimbus
   • Doprovodná oblaka
    • Pileus
    • Shelf cloud
    • Mammatus
    • Praecipitatio
    • Virga
   • Blesky
    • Čárový blesk 
    • Plošný blesk
    • Stuhový blesk
    • Růžencový blesk
    • Kulový blesk
    • Nadoblačný blesk
   • Supercely
    • Wall cloud
  • Optické jevy
   • Duha
   • Halové jevy
    • Měsíční halo
    • Sluneční Halo
     • Malé halo
     • Velké halo
     • Pyramidové halo
    • Dotykové oblouky
     • Horní dotykový oblouk
     • Dolní dotykový oblouk
    • Vedlejší slunce
    • Parhelický kruh
    • Halový sloup
    • Halový kříž
    • Cirkumzenitální oblouk
    • Cirkuhorizontální oblouk
    • Parryho oblouky
    • Supralaterální oblouk
    • Infralaterální oblouk
   • Ohybové jevy
    • Irizace oblaků
    • Koróna
   • Polární záře
  • Soumrakové jevy
   • Západ slunce
   • Zelený paprsek
   • Fialová záře
   • Krepuskulární paprsky
   • Venušin pás
   • Zemský stín
   • Noční svítící oblaka
  • Srážky
   • Srážkové pruhy
   • Virga
   • Kroupy
   • Mrznoucí déšť
   • Sněhové vločky
 • Experimenty
  • Turbulence a víření
 • SpaceArt 

_________________________________________________________

 • Vesmír kolem nás
 • Sluneční soustava
  • Slunce
  • Merkur
  • Venuše
  • Země 
  • Mars 
  • Hlavní pás planetek
  • Jupiter 
  • Saturn
  • Uran
  • Neptun
  • Komety
  • Kuiperův pás
 • Sousední hvězdy
 • Život hvězd 
  • Zrození hvězd 
  • Hlavní posloupnost 
  • Rudý obr
  • Bílý trpaslík
  • Černý trpaslík
  • Rudý veleobr
  • Supernova
  • Neutronová hvězda
   • Pulsar
   • Magnetar
  • Černá díra
 • Sousední hvězdy
 • Hnědí trpaslíci
 • Exoplanety
  • Metody detekce
   • Přímé pozorování
   • Prachový disk
   • Spirály v okolí hvězd 
   • Tranzitní metoda
   • Zatmění dvojhvězdy
   • Měření rad. rychlostí
   • Astrometrie
   • Perioda pulzaru
   • Polarimetrie
   • Gravitační čočky
  • Katalog exoplanet
  • Exoměsíce
 • Život ve vesmíru
  • Planeta Země
  • Sluneční soustava 
  • Mléčná dráha
 • Mimozemské civilizace
  • Arecibo message 
  • Zlatá deska Voyageru
 • Dobývání vesmíru
  • Kosmické lodě
  • Raketoplány
  • Rakety
  • Rovery
  • Satelity
  • Sondy
  • Observatoře 
  • Dalekohledy
  • Radioteleskopy
 • Mléčná dráha
 • Messierův katalog 
 • Hvězdokupy
 • Mlhoviny
 • Místní skupina galaxií
 • Magellanova oblaka
 • Galaxie
 • Galaktické kolize
 • Vývoj vesmíru
 • Temná hmota a energie
 • Pozorovatelný vesmír
_________________________________________________________
 • O autorovi
 • Autorská práva

 

 

Pokud chcete být informováni o všech novinkách na webu

VP, přidejte se k naší skupině na facebooku. Budete dostávat

upozornění i o aktuálních astronomických událostech nebo jiných,

 vzácných úkazech na obloze  (NLC, halové jevy, silné bouřky..).

 

Budete zkrátka v centru dění!