Planetka Juno v opozici

Planetka Juno v opozici

Druhého července se ocitne planetka Juno v opozici se Sluncem, kdy ji budeme moci relativně dobře pozorovat. Dle výpočtů dosáhne planetka nejvyšší jasnosti 9,6 mag, takže k jejímu pozorování bude nutný menší hvězdářský dalekohled.

 

 

Picture by Hubble Space Telescope/STScI [Public domain], via Wikimedia Commons