Naše planeta je vskutku velice zajímavým a obdivuhodným vesmírným tělesem - a to z mnoha hledisek. Z astronomického hlediska jde o největší terestrický objekt v celé sluneční soustavě s vlastním Měsícem a stabilní oběžnou dráhou. Z hlediska biologie jde o dosud jediný známý svět, na kterém se vyvinul život - a to v neuvěřitelně rozmanité podobě. Z hlediska geologie jde také o velice zajímavý objekt - ať už kvůli pohybu litosférických desek a s tím související vulkanické činnosti, které neustále přetvářejí zdejší svět nebo kvůli pozoruhodnému množství hornin, minerálů a také zkamenělin, díky kterým můžeme studovat i taková odvětví organické či anorganické chemie, jaké by si snad nikdo z nás ani nedokázal představit. A můžeme se také pokusit odhadnout počasí, jaké na naší planetě panovalo před miliony lety.

 

Credit: NASA

 

Planeta Země, Modrá planeta

Credit: NASA

 

Sami vidíte, že o naší planetě bychom mohli sepsat jednu velkou knihu, která by se velikostí snad mohla svému tématu i vyrovnat. Pojďme naši planetu jen stručně charakterizovat a ukázat některé její nejzvláštnější jevy. Předně bych upozornil na zdejší klima, které se zdá býti přívětivé a na první pohled snad i stabilní. Nicméně víme o událostech, které zcela přetvářejí podmínky na povrchu planety a na klima má vliv celá řada faktorů – aktivita Slunce a jeho vzdálenost od nás, sklon zemské rotační osy, vlastní atmosféra a magnetické pole, vulkanismus… ale i dopady cizorodých těles či činnost člověka.

 
 
Tropická cyklóna Gelane
Credit: NASA

 

 

 Můžeme také studovat naši atmosféru – její složení, různé druhy oblak, bouře či jiné projevy počasí, ale i komplexní koloběhy různých prvků či chemických látek. Snad nejzajímavějším příkladem je koloběh vody, který jistě všichni považujeme za samozřejmost, ovšem dosud neznáme jediné těleso ve vesmíru, na kterém bychom něco takového pozorovali. Více než 70% povrchu Země tvoří hladina oceánu, a proto je také nazývána Modrou planetou.

Náš Měsíc

Měsíc

Měsíc je náš jediný přirozený satelit a hned po slunci je to nejjasnější objekt na noční obloze. Je to také nejbližší kosmické těleso a tak má na nás a naši planetu velký vliv. Měsíc společně se Sluncem vytváří příliv a odliv a i díky Měsíci můžeme pozorovat na obloze taková představení jako třeba...

Zajímá vás vesmír ? Přidejte se k mé skupině na facebooku.