Při pozorování Měsíce ve správné fázi si už malým dalekohledem můžeme všimnout, že mezi některými moři se nachází horské hřebeny, které za sebou zanechávají klikatý stín. Takové útvary nazýváme pohoří (latinsky Montes), a některé z nich jsou opravdu dobře patrné už při malém zvětšení. Mezi ty nejlépe viditelné pohoří patří Apeniny a Kavkaz. Tato dvě pohoří se zároveň necházejí velmi blízko sebe, a když je Měsíc v první čtvrti, jsou obě pohoří v dalekohledech dobře vidět. Přesvědčit se o tom můžete na tomto snímku.

Následující katalog vás nyní seznámí s těmi největšími a nejzajímavějšími pohořími na povrchu přivrácené strany Měsíce.

Měsíční hory

Alpy

Pohoří Alp se rozprostírá od kráteru Plato až k pohoří Kavkazu.

Apeniny

Apeniny se na měsíčním povrchu rozprostírají od pohoří Kavkazu až ke kráteru Koperník. Je to poměrně velké a vysoké pohoří. Lze jej na měsíčním povrchu najít už malými dalekohledy, přičemž když je Měsíc v první čtvrti, je výrazně vidět i stín, který toto pohoří za sebe vrhá.

Karpaty

Pohoří Karpat najdeme na měsíčním povrchu nad kráterem Koperník.  

Kavkaz

Pohoří Kavkaz lze pozorovat velice dobře v podobě relativně krátkého výběžku hor, táhnoucích se severně mezi dvěma velkými moři Mare Imbrium a Mare Serenitatis.