Od katalogu planetek si slibujeme velmi málo, popravdě.. nevím, jestli budeme schopni nějakou fotografii planetky pořídit, ale vyloučené to není. Mělo by to být podobné, jako chtít zachytit hvězdu. Planetky sice svítí mnohem méně, avšak na fotografiích budou k nerozeznání od hvězd - tedy alespoň v případě, pokud nebudeme mít více fotek z jiného období. Potom se nám totiž bude zdát, že planetka (podobně jako planeta) pluje mezi hvězdami po své eliptické dráze. Z planetek, které bychom mohli vyfotografovat, přicházejí v úvahu zejména Ceres a Vesta -největší a nejzářivější planetky hlavního pásu asteroidů mezi Marsem a Jupiterem popřípadě jiné planetky, které se dopstatečně přiblíží Zemi a budou tak mnohem lépe viditelné. Rozdíl mezi planetou a planetkou je jasný už podle názvu - planetky jsou mnohem menší, a zachytit nějaké detaily na jejich povrchu je tak zcela vyloučené. Samotný Hubblův kosmický dalekohled, který dnes běžně fotografuje vzdálené galaxie, má s tímto problém. Je to způsobeno malou úhlovou velikostí planetek vzhledem ke vzdáleným, ale přesto gigantickým galaxiím. Toť vše k úvodnímu textu tohoto katalogu.

Hlavní pás planetek