Planeta Venuše patří mezi vůbec nejjasnější objekty na obloze (je na třetím místě hned po Měsíci a Slunci) a tak patří i mezi planety nejlépe zachytitelné na fotografiích. Na fotografování Venuše opravdu není nic těžkého. Pěkné fotografie lze pořídit asi hodinu po západu Slunce, kdy je obloha ještě dost světlá a planetu lze tak zachytit spolu s osvětlenou krajinou.

 

 

 

 

Zajímavostí je, že Venuši lze pozorovat a fotografovat i ve dne. Je však třeba dbát zvýšené opatrnosti ! protože se dalekohledem nesmíte podívat na slunce. Nejlépe lze pozorovat Venuši v době, kdy se nachází úhlově nejdále od slunce - to je v době největší elongace. V tuto dobu je také Venuše osvětlena vždy z poloviny a v dalekohledech tak působí podobně, jako Měsíc v první, respektive poslední, čtvrti. 

 

 

Crescent Venus

 

 

Opravdovou lahůdkou pro každého fotografa pak je zachytit Venušiny fáze. Dá se toho docílit pravidelným fotografováním Venuše za použití stejného zvětšení. Všechny obrazy se pak dají do jedné fotografie a všimnout si můžeme nejen střídání fáze, ale i nárůst, případně pokles (západní elongace), velikosti kotoučku planety.

 

 

Phases of Venus (spring 2017)
 

Venuši také lze ve vzácných případech pozorovat, jak přechází přes sluneční kotouč. Je to ovšem událost velmi vzácná a v průběhu našeho života nemusí být něco takového vůbec pozorovatelné.