V této rubrice se budeme věnovat nejrůznějším metodám, které přispěly k objevení a poznání cizích světů. Myslím, že je to téma ohromně zajímavé a i cesta, která vede k těmto úžasným objevům je fascinující. Dovolte mi tedy, abych vás na této cestě doprovázel a popsal vám způsoby jak lze objevovat a studovat vzdálené a cizí světy, které nám však jednou snad nebudou zase tolik vzdálené a ani tolik cizí, jak je tomu dnes. 

 

NASA's Hubble Makes One Millionth Science Observation

Credit: NASA, ESA, and G. Bacon (STScI)