V druhé polovině dvacátého století byl vybudován největší jednoaparátový radioteleskop na světě (průměr 305 m). Při stavbě radioteleskopu se využilo velké jeskynní propasti, která svým tvarem téměř dokonale opisovala povrch koule. Kruhovoý talíř tohoto radioteleskopu tvoří skoro čtyřicet tisíc hliníkových panelů, každý o rozměrech 1×2 metry. Nad nimi potom visí ve výšce 150 metrů anténa na konstrukci o hmotnosti 900 tun. Drží ji 18 ocelových lan zavěšených na třech betonových pilířích každý o výšce skoro sto metrů. Dnes je observatoř v Arecibu známá především kvůli dvěma oblastem výzkumu. Tou první je hledání mimozemských signálů a druhou je pak radarová astronomie a to zejména studium planetek, které prolétají blízko Země. Arecibo je dokáže ohmatat a určit tak jejich přibližný tvar a velikost.

 

Tento radioteleskop našel první planetu mimo Sluneční soustavu a zahrál si v několika slavných filmech včetně bondovky Zlaté oko a také v seriálu Akta X. Proslavil se však zejména díky zprávě, kterou vyslal mimozemským civilizacím.. a právě o této zprávě bude tento článek.

 

Když obervatoř Arecibo potkala rekonstrukce

Američtí vědci tehdy navrhli, aby byl z Areciba ku příležitosti oslav vyslán silný signál do vesmíru obsahující zprávu ze Země. Dr. Frank Drake s pomocí Carla Sagana a dalších tuto zprávu vytvořili a ta byla později skutečně vyslána do vesmíru -a to směrem na kulovou hvězdokupu M13, která je asi 25 000 světelných let daleko. M13 byla vybráno proto, protože jde o velkou a blízkou hvězdokupu a také byla v době oslav na vhodné pozici na obloze.

 

Jelikož bude trvat 25 000 let než zpráva dorazí do zamýšlených cílových hvězd (a dalších 25 000 let pro odpověď), byla zpráva Arecibo spíše ukázkou lidského technologického pokroku než skutečným pokusem o komunikaci s mimozemšťany. Dle tiskové zprávy Cornella News z 12. listopadu 1999 skutečným účelem zprávy nebylo navázat kontakt, ale demonstrace nově instalovaného zařízení. Přesto je ale zajímavé se na tento vzkaz podívat.. a tak bych vám tuto zprávu chtěl ukázat a vysvětlit vám všechna její zákoutí.

 

Pokud si nedovedete představit, jak vůbec takový signál mol vypadat a jak z něj někdo dokáže složit obraz.. pak jste tady správně -chci totiž celou tuto záležitost vysvětlit a na závěr si pak onu zprávu ukážeme a správně ji dekódujeme.

 

Zpráva byla vyslána pomocí elektromagnetického záření -přesněji pomocí radiových vln, které se podobně jako světlo šíří rychlostí světla. Ačkoliv váš to teď možná zaskočí, dokážete i vy samotní dekódovat a přeměnit určitý druh elektromagnetického záření v obraz, aniž si to uvědomujete. Jistá část elektromagnetického spektra nám dovoluje rozeznávat barvy a tak i jednotlivé objekty -přináší k nám informaci a svým způsobem také vzkaz. Může za to jedna velmi zvláštní vlastnost elektromagnetického záření -frekvence. Frekvence je zvláštní  vlastnost.. souvisí s ní totiž barva, kterou vidíme. Každé barvě odpovídá určitá frekvence elektromagnetického záření a právě díky změnám v těchto frekvencím od sebe můžeme dva různé objekty odlišit barvou. Lidské oko dokáže pracovat jen s viditelným světlem, ale i záření, které nevidíme, má určitou frekvenci a také díky tomu toto záření nevidíme. Teď se konečně dostáváme k tomu, jak je možné zakódovat obraz do vlnění.  

 

Signál, který tehdy vědci vyslali, není stálý.. postupem času mění své vlastnosti. Tyto změny ve vlastnostech pak případná mimozemská bytost dokáže detekovat pomocí svých přístrojů a díky změnám v tomto záření, které k nim v určitém čase přichází, dokáže potom toto záření převést v signál nebo znaky -alespoň se to od nich předpokládá. Funguje to podobně jako morseova abeceda.. my ovšem nemůžeme odeslat zkrátka vzkaz v našem rodném jazyce nebo v angličtině. Mimozemšťan jim nerozumí.. má nejspíš zcela jiný a nebo dokonce ani svůj vlastní jazyk nemá a ovládá např, telepatii. Byla by tedy hloupost, poslat mu dopis a čekat, až nám na něj odpoví. Místo toho vědci dokázali vytvořit takový vzkaz, kterému by porozumněl každý skutečný vědec a obešli se i bez písmen -využili matematiku, jazyk, pomocí kterého lze popsat celý vesmír. Očekává se tedy, že mimozemšťané budou tento jazyk ovládat a to zejména díky tomu, že se nachází všude kolem nich (podobně, jako se nachází všude kolem nás a dokonce i v nás). Už jsem vám řekl, že poslali signál čítající celkem 1679 znaků.. nyní nastala chvíle, kdy se na tento signál můžete konečně podívat. Signál jsem převedl do dvou základních znaků -nuly a jedničky, ovšem mimozemšťani jej převedou do jejich vlastních základních znaků, které sice vypadají jinak, ale hodnotu by měly mít stejnou.

 

000000101010100000000000010100000101000000010010001000100010010

110010101010101010101001001000000000000000000000000000000000000

011000000000000000000011010000000000000000000110100000000000000

000010101000000000000000000111110000000000000000000000000000000

011000011100011000011000100000000000001100100001101000110001100

001101011111011111011111011111000000000000000000000000001000000

000000000001000000000000000000000000000010000000000000000011111

100000000000001111100000000000000000000000110000110000111000110

001000000010000000001000011010000110001110011010111110111110111

110111110000000000000000000000000010000001100000000010000000000

011000000000000000100000110000000000111111000001100000011111000

000000011000000000000010000000010000000010000010000001100000001

000000011000011000000100000000001100010000110000000000000001100

110000000000000110001000011000000000110000110000001000000010000

001000000001000001000000011000000001000100000000110000000010001

000000000100000001000001000000010000000100000001000000000000110

000000001100000000110000000001000111010110000000000010000000100

000000000000100000111110000000000001000010111010010110110000001

001110010011111110111000011100000110111000000000101000001110110

010000001010000011111100100000010100000110000001000001101100000

000000000000000000000000000000111000001000000000000001110101000

101010101010011100000000010101010000000000000000101000000000000

001111100000000000000001111111110000000000001110000000111000000

000110000000000011000000011010000000001011000001100110000000110

011000010001010000010100010000100010010001001000100000000100010

100010000000000001000010000100000000000010000000001000000000000

00100101000000000001111001111101001111000

 

Nyní zde máme obrovskou směsici dvou čísel.. ale co dál ? Tento signál teď musíme převést do podoby obrazu, což by neměl být pro případné mimozemské civilizace až takový problém. Ptáte se, jak něčeho takového docílit ? Připomínám, že zpráva má 1679 znaků.. to je velká nápověda. No, nebudu vás napínat. Někteří z vás jistě tuší, jak by se dalo postupovat. 1679 znaků bylo vybráno záměrně právě k usnadnění převodu signálu do obrazové podoby. Toto podivné číslo se totiž neuvěřitelně hodí. Představte si teď, že vám nějaký mimozemšťan posílá signál se zakódovaným vzkazem o počtu znaků 3600.. a máte z něj složit obraz. Vy se do toho v té radosti, že jste obdrželi dopis od mimozemšťana, okamžitě pustíte. Po chvíli vám ale dojde, že ani nevíte, jestli má mít vámi složený obraz rozměry 60x60 nebo 30x120, nebo 20x180.. zkrátka nevíte, jak s tímto vzkazem naložit. Budete nuceni vyzkoušet všechny možnosti dokud nenarazíte na tu správnou, což znamená, že kdyby na to mimozemšťan pomyslel a namísto čísla 3600 použil číslo vhodnější, ušetřil by vám spoustu práce. Signál vyslaný z Areciba má počet znaků 1679 a jediné možné rozměry obrazu, které jsou při tomto počtu možné, jsou buďto 23x73 nebo 73x23. Vědci zprávu složili tak, aby při té druhé možnosti ukázala zcela neidentifikovatelný obraz a pokud se trefíte napoprvé, zobrazí se vám něco takového:

00000010101010000000000
00101000001010000000100
10001000100010010110010
10101010101010100100100
00000000000000000000000
00000000000011000000000
00000000001101000000000
00000000001101000000000
00000000010101000000000
00000000011111000000000
00000000000000000000000
11000011100011000011000
10000000000000110010000
11010001100011000011010
11111011111011111011111
00000000000000000000000
00010000000000000000010
00000000000000000000000
00001000000000000000001
11111000000000000011111
00000000000000000000000
11000011000011100011000
10000000100000000010000
11010000110001110011010
11111011111011111011111
00000000000000000000000
00010000001100000000010
00000000001100000000000
00001000001100000000001
11111000001100000011111
00000000001100000000000
00100000000100000000100
00010000001100000001000
00001100001100000010000
00000011000100001100000
00000000001100110000000
00000011000100001100000
00001100001100000010000
00010000001000000001000
00100000001100000000100
01000000001100000000100
01000000000100000001000
00100000001000000010000
00010000000000001100000
00001100000000110000000
00100011101011000000000
00100000001000000000000
00100000111110000000000
00100001011101001011011
00000010011100100111111
10111000011100000110111
00000000010100000111011
00100000010100000111111
00100000010100000110000
00100000110110000000000
00000000000000000000000
00111000001000000000000
00111010100010101010101
00111000000000101010100
00000000000000101000000
00000000111110000000000
00000011111111100000000
00001110000000111000000
00011000000000001100000
00110100000000010110000
01100110000000110011000
01000101000001010001000
01000100100010010001000
00000100010100010000000
00000100001000010000000
00000100000000010000000
00000001001010000000000
01111001111101001111000

Určitě jste už zaznamenali nějakou strukturu.. složení tohoto vzkazu a někteří z vás by už možná byli schopni z této struktury něco vyvodit.. ale protože s barvami jde všechno lépe, připravil jsem pro vás upravenou verzi tohoto obrazu. Poté co si jej pečlivě prohlédnete si řekneme, co tím chtěl básník říct.

00000010101010000000000
00101000001010000000100
10001000100010010110010
10101010101010100100100
00000000000000000000000
000000000000
11000000000
0000000000
1101000000000
0000000000
1101000000000
000000000
10101000000000
000000000
11111000000000
00000000000000000000000

11000011100011000011000
10000000000000110010000
11010001100011000011010
11111011111011111011111
00000000000000000000000
000
10000000000000000010
00000000000000000000000
0000
1000000000000000001
11111
000000000000011111
00000000000000000000000
11000011000011100011000
10000000100000000010000
11010000110001110011010
11111011111011111011111
00000000000000000000000
000
10000001100000000010
0000000000
1100000000000
0000
1000001100000000001
11111
000001100000011111
00000000001100000000000
00
100000000100000000100
000
10000001100000001000
0000
1100001100000010000
000000
11000100001100000
0000000000
1100110000000
000000
11000100001100000
0000
1100001100000010000
000
10000001000000001000
00
100000001100000000100
0
1000000001100000000100
0
1000000000100000001000
00
100000001000000010000
000
10000000000001100000
0000
1100000000110000000
00
100011101011000000000
00
100000001000000000000
00
100000111110000000000
00
100001011101001011011
00000010011100100111111
10111000011100000110111
00000000010100000111011
00100000010100000111111
00100000010100000110000
00
100000110110000000000
00000000000000000000000
00
111000001000000000000
00
111010100010101010101
00111000000000101010100
00000000000000
101000000
00000000
111110000000000
000000
11111111100000000
0000
1110000000111000000
000
11000000000001100000
00
110100000000010110000
0
1100110000000110011000
0
1000101000001010001000
0
1000100100010010001000
00000
100010100010000000
00000
100001000010000000
00000
100000000010000000
0000000
1001010000000000
0
1111001111101001111000

 

Několik úplně prvních znaků, které jsou označený bílou barovu, reprezentuje 10 čísel. Každé číslo je zde zapsáno binárně a znázorňuje, že lidé počítají v desítkové soustavě. Odhalit prvních 7 čísel je jednoduché, ovšem tři další jsou zapsány trochu jinak.

 

Další skupinka znaků (tentokrát znázorněných červeně) ukazují protonová čísla prvků, která jsou opět zapsaná binárně. Vychází zde pro každý sloupec jedno číslo a to: 1, 6, 7, 8 a 15, čemuž odpovídají prvky: vodík, uhlík, dusík, kyslík a fosfor.. tedy základní stavební kameny DNA.

 

Několik zelených skupinek pak zastupuje molekuly, ze kterých se skládá DNA. Skupinky jsou sestaveny tak, že ukazují přesný počet atomů vodíku, uhlíku, dusíku, kyslíku a fosforu v jednotlivých molekulách. 

 

Následuje modře zvýrazněná šroubovice DNA a bílý puh uprostřed ukazuje počet všech molekul v DNA. Tou dobou byl však počet molekul špatně odhadnut, takže tato část zřejmě nebude mimozemšťany správně pochopena.

 

Nyní zde vidíme červenou skupinku svým tvarem připomínající lidskou bytost. Nalevo od ní je pak zapsána výška průměrného člověka (v souvislosti s vlnovou délkou radiového signálu) a napravo je pak zapsán tehdejší počet lidí na Zemi.

 

Následuje snad nejjednodušší a moje nejoblíbenější část celého vzkazu -ukazuje totiž sluneční soustavu. Dovolil jsem si vybrat takové barvy, které danou planetu nejlépe charakterizují. Všimněte si, že třetí planeta - Země, je vyzvednuta nahoru a červená postava připomínající člověka na ní jakoby stojí.

 

A poslední skupina (zvýrazněna fialovou barvou) ukazuje samotný radioteleskop a průměr jeho talíře. 

Tento vzakz byl nakonec dost jednoduchý na to, abych mu porozuměl a vám jsem teď tímto článkem snad alespoň přiblížil, o co se přibližně jedná. Pro mimozemšťany by tento vzkaz mohl být problém, protože vzkaz není úplně nejjednodušíí. Vědci ze Země by to však asi rozluštit dokázali. Otázkou zůstává, zda se někdy někomu podaří tento signál zachytit a co pro něj bude znamenat. Nepochybuji o tom, že někde daleko od nás má někdo podobné přístroje jako my a snad i dokonalejší a pokud se mu podaří alespoň část našeho signálu zachytit, bude to určitě zajímavá událost.

 

Zdroje:

https://en.wikipedia.org/wiki/Arecibo_Observatory

https://cs.wikipedia.org/wiki/Observato%C5%99_Arecibo

https://cs.wikipedia.org/wiki/Zpr%C3%A1va_z_Areciba

https://en.wikipedia.org/wiki/Arecibo_message

https://www.phil.muni.cz/~lehky/BC_sireni_a_uchovani_informace_ve_vesmiru_2.pdf

Zajímá vás vesmír ? Přidejte se k mé skupině na facebooku.