Každý z nás ví, že se na Zemi střídají čtyři roční období, ale víte s naprostou jistotou, proč k tomu dochází ? Pokud byste se zeptali náhodných kolemjdoucích, proč se mění roční období, možná by vám odpověděli, že je to kvůli změnám ve vzdálenosti Země – Slunce. Opravdu ale souvisí změna ročních období se změnami vzdálenosti Země od Slunce ? 

 

Vzdálenost mezi Zemí a Sluncem se skutečně každoročně mění a to o pět milionů kilometrů. To se nám na první pohled může zdát jako obrovské číslo, ale pokud si připomeneme, že průměrná vzdálenost Země-Slunce (takzvaná střední vzdálenost Země od Slunce nebo též 1 astronomická jednotka) je rovna přibližně sto padesáti milionům kilometrů , jsou změny v řádu jednotek milionů naprosto zanedbatelné. Léto totiž na severní polokouli nastává paradoxně v období, kdy je vzdálenost Země od Slunce největší.

 

Hlavní příčina změn ročních období tkví opravdu někde jinde. Má to co dělat se sklonem zemské rotační osy vůči rovině ekliptiky – tedy jakýmsi pomyslným úhlem mezi spojnicí severního a jižního pólu a rovinou, po které se pohybuje většina planet sluneční soustavy. Tento sklon je dnes roven přibližně dvaceti třem stupňům a neustále se mění.

 

Nakonec, přesvědčit se o tom, že zemská rotační osa není kolmá na rovinu oběžné dráhy, se můžete sami přesvědčit a vystačíte si s pouhým okem. Každý z vás si ale jistě uvědomuje, že v létě je slunce na obloze mnohem výš než v zimě. A v důsledku toho se mění sklon, pod kterým dopadají na různá místa na zemském povrchu sluneční paprsky. 

 

V létě, když na naše území dopadají paprsky pod největším úhlem a mají tedy nižší tendenci se rozptylovat v atmosféře. Většina jich je pohlcena zemským povrchem, který se tak rychle zahřívá, vyměňuje si teplo s okolím a z pohledu nás, lidí, je tak venku větší teplo než v zimě. Z toho také vyplývá, že zatímco na severní polokouli teď máme zimu, na jižní polokouli právě panuje léto.