Oblaka cirrostratus patří mezi oblaka nejvyššího patra troposféry. Tento druh oblak může pokrývat značnou část oblohy. Slunce skrz ně většinou prosvítá. V některých případech mohou být oblaka cirrostratus tak tenká, že si jich na obloze ani nevšimneme. 

 

 

 Oblaka cirrostratus jsou tvořena výhradně ledovými krystalky a na obloze se tak poměrně často můžeme setkat s tím, že se na nich tu a tam vyskytne optický jev spjatý s lomem a odrazem světla v ledových krystalcích. Takové optické fenomény nazýváme halovými jevy a řadíme mezi ně mnoho jevů s poněkud odlišným charakterem vzniku. Uveďme alespoň jeden nejčastěji pozorovaný halový jev a sice malé sluneční halo, které vzniká lomem světla v náhodně orientovaných šestibokých hranolech a vytváří jakousi "kulatou duhu" kolem slunce nejčastěji s poloměrem 22°.  Charakteritický znak tohoto jevu je, že jeho vnitřní okraj je vždy zbarven červeně.

 

DSC05982

Malé sluneční halo na oblacích cirrostratus fibratus

 

Přítomnost ledových krystalků různých tvarů a orientace je pro oblaka vysokého patra typická. Díky tomu, že oblaka cirrostratus pokrývají značnou část oblohy, pak na nich můžeme halové jevy pozorovat v celé své kráse a nikoliv pouze jako fragmenty, jak tomu je často u oblaků cirrus.

 

 

Oblačnost cirrostratus se v podstatě dělí na dvě skupiny. Na cirrostratus nebulosus, který má mlhavou a monotónní podobu a pak na cirrostratus fibratus, který má vláknitou strukturu. 

 

Cirrostratus fibratus & halo

Cirrostratus fibratus s vláknitou strukturou a halovým jevem

 

 

 

Díky své povaze patří oblaka druhu cirrostratus mezi ta, která lidé vnímají spíše negativně, protože mohou být předzvěstí zhoršujícího se počasí. Přesto mohou být milou ozdobou jarní či letní oblohy a navíc z nich nikdy nevypadávají srážky.