Většina snímků a ilustrací na tomto webu podléhá licenci Creative Commons - lze využít pro vlastní, nekomerční účely a to i v upravené podobě. Musíte ale dílo řádně citovat. Uveďte jméno autora, zdroj (konkrétní odkaz) a uveďte dále, zda byly provedeny nějaké úpravy. Mé jméno najdete v patičce webu. Výjimku zde tvoří fotografie nebo ilustrace, pod kterými je uveden jiný autor. Tato díla podléhají licenci, kterou stanovil jejich autor, a která může být jiná, než Creative Commons.

 

Informace z tohoto portálu je možno volně používat pro nekomerční vzdělávací aktivity. Jakékoliv další kopírování, přetiskování nebo jiné šíření zde shromážděných autorských děl je možné jen po písemném souhlasu autora !

 
 

Licence Creative Commons

  © Web Violet Planet podléhá licenci Creative Commons 

(uveďte původ, neužívejte komerčně) 

 

4.0 Mezinárodní