V tomto katalogu se setkáte se záznamy biologicky zajímavých lokalit (přírodní památky, národní parky..), které jsem navštívil. Text, který zde najdete, je převzat z informačních tabulí daných lokalit. Bude ale vždy doplněn mými fotografiemi pořízenými pokud možno přímo na lokalitě nebo z její blízkosti. Pevně věřím, že tento katalog bude užitečný nejenom mě, ale i vám.

 
 

Záznam vždy obsahuje v popisku název lokality, okres a pod popiskem pak výčet nejvýznačnějších zástupců fauny a flory. Na začátku každého článku rovněž najdete mapku se zakreslenou polohou dané lokality (velmi přibližně - co google mapy dovolí). Mapka vám také pomůže zorientovat se, kde přesně se lokalita v České republice nachází. Doporučuji přepnout ji na satelitní.

Bio. Lokality

Motýlí ráj ve Šraňkách (Hodonín)

Fauna: vzácní motýli, ale i brouci, pavouci, ptáci, obojživelníci a plazi