Odonatologie

Mezi další obdivuhodné formy hmyzu patří vážky, šídla a motýlice. Těmto tvorům se věnuje věda zvaná odonatologie. Vážky se výrazně liší od jiných zástupců hmyzu již svou pozoruhodnou stavbou těla. Velké oči, silné nohy, široce rozevřená křídla a protáhlý zadeček - to vše z nich dělá rychlé a úspěšné dravce. A aby toho nebylo málo, dosahují i tito tvorové obdivuhodné krásy. 

 
 

 

Záznamy zde vedu tímto způsobem:

   Klínatka obecná (Gomphus vulgatissimus) ♂♀ ӂ

 (druhové jméno (latinsky) - fotografie samečka, samičky i larvy)

             kde si nejsem jist pohlavím, tam žádné znaky raději neuvádím


 (v popisku u fotek je dále napsáno, kde byly snímky pořízeny)

 

 (úvodní fotografie)

 

K identifikaci jednotlivých druhů vážek mi velmi dobře posloužila přiručka Vážky České republiky z roku 2015. Autory jsou Martin Waldhauser a Martin Černý. Přesto se může stát, že jsem některé druhy určil špatně (nebo raději neurčil vůbec). Pokud tedy budete tušit, o jakou vážku jde, kontaktujte mě prosím.