Tento článek o bouřkové oblačnosti by vám měl přiblížit, jak vlastně taková oblačnost vzniká. Jako bouřkovou oblačnost jsem označil tu oblačnost, která je nějakým způsobem spjata se vznikem nebo doprovodem bouře.

 

 

Vůbec ten nejzákladnější oblak, který jsem se do tohoto článku ještě rozhodl zařadit, je oblak druhu Cumulus Congestus. Tento oblak má podobu velkého kupovitého mraku s plochou tmavou základnou, na jehož vrcholcích najdeme světlé, rozvinuté kupovité struktury podobné květáku. Tento oblak je prvím varováním a říká nám, že by mohla vzniknout bouře. 

Cumulus congestus

14. Květen 2015

Čtrnáctého května jsem na tomto webu psal o oblacích druhu cumulonimbus. Když jsem článek dokončil (bylo skoro poledne), zaslechl jsem typický zvuk kapek dopadajících na naše okna. Když přes nás oblak přešel, pozoroval jsem ohromná oblaka druhu cumulus congestus, pro která jsou tyto krátké letní...

Pokud nastanou vhodné podmínky, z oblaku druhu Cumulus se stane bouřkový oblak - Cumulonimbus. K tomu, aby se oblak Cumulus Congestus proměnil v oblak Cumulonimbus, je potřeba, aby se na jeho vrcholcích vytvořil tzv. Pileus. Oblak Pileus poznáme velmi snadno. Je to v podstatě čepička tvořená ledovými krystalky a ta se vytváří pouze na nejvyšších vrcholcích oblaků druhu Cumulus Congestus.

oblak Pileus nad Karlštejnem, 16.7.2009

 

Vytvořil jsem i katalog, zabývající se tímto jevem. (moc záznamů zde ale není)

Jakmile se kdekoliv na oblaku Cumulus Congestus vytvoří Pileus, hovoříme již o kumulonimbu - tedy o skutečné bouřkové oblačnosti. Aby se ovšem Pileus vytvořil, musí oblak vystoupat do určité výšky. K tomu potřebuje silné vzestupné proudění, které je mu zaručeno převážně teplým vzduchem, který stoupá směrem od země a nutí tak oblak stoupat. Pokud je vzestupný proud dostatečně silný, vyroste oblak tak vysoko, že brzy narazí na tropopauzu. Tropopauza je vrstva mezi troposférou a stratosférou a je to jakási hranice, nad kterou vzestupné proudy zanikají. Kumulonimbus je nucen vydat se jiným směrem - jeho vrchol se začne zplošťovat a oblak se začíná rozšiřovat do okolí. Vývoj oblaku Cumulonimbus pěkně demonstruje tento můj gif:

Cumulonimbus Capillatus Incus, 15. červenec 2014

 

Oblak druhu Cumulonimbus může vypadat různě, a tak i jména těchto oblaků jsou různá. Záleží na tom, jak oblak vypadá. Pokud lze na tomto oblaku pozorovat řasnaté struktury, pak ho můžeme zařadit do skupiny Capillatus. Různé formy Cumulonimbů si můžete prohlédnout v tomto katalogu a následně i v galerii nezařazených oblaků tohoto druhu.

 

Cumulonimbus capillatus incus

19. Červenec 2015

Na Moravě tehdy panovalo obrovské sucho, teploty dosahovaly 38°C a všichni doufali, že brzy přijde nějaká bouřka, která tyto teploty alespoň na pár dnů ztlumí. A pak konečně přišla dlouho očekávaná bouře - která ale, přiznejme si, nepřinesla zrovna to, co jsme očekávali. Alespoň ne tady. Ze západu...

23. Červenec 2014

Další úžasný kumulonimbus jsem mohl pozorovat 23.7. na severovýchodní straně. Protože jsem tou dobou už o druhu těchto oblaků něco věděl, snažil jsem se skoro každý den najít oblak typu cumulus congestus a vidět tak znovu tu úžasnou proměnu v oblak typu cumulonimbus. Odhadoval jsem, který kumulus...

15. Červenec 2014

Toto byl vůbec první kumulonimbus, jaký jsem kdy na vlastní oči spatřil (tedy, možná jsem někdy nějaký viděl, ale rozhodně jsem si to tehdy neuvědomoval). Celá událost proběhla velice zajímavým způsobem. Díval jsem se tehdy v televizi na Stargate a moje máma mě potom zavolá k oknu, ať se jdu...

Cumulonimbus stojí za vznikem všech silných bouří a krupobití. Na oblaku tohoto druhu se mohou často vytvořit i oblaka připomínající tvarem ženská prsa - podle nich také dostaly tato oblaka jméno. Říká se jim Cumulonimbus Mammatus a záznamy o těchto oblacích si můžete prohlédnout zde:

Cumulonimbus mammatus

30. Květen 2015

Třicátého dubna jsem pozoroval vůbec největší oblaka druhu cumulonimbus mammatus, jaké jsem do té doby kdy viděl. Přímo přes nás totiž přecházela kovadlina bouře a tento druh oblačnosti lze v převážné většině případů pozorovat na spodní straně kovadliny již ustupující bouře. A přesně to byla tato...

2. Duben 2015

Krásná oblaka druhu Mammatus jsem pozoroval 2. dubna směrem na jiho-západ. Originální fotografie si můžete prohlédnout zde:  

14. Duben 2014

Dne 14. dubna bylo vůbec poprvé, co jsem viděl oblaka tohoto druhu. Vysktytují se na bouřkových mracích a jejich typickým rysem, kterým se vyznačují, je tvar podobný ženských prsou. Pozorovat je ale můžeme jen poměrně vzácně, protože za bouře většinou bývá tma a světlo jen málokdy dokáže tyto...

Supercely jsou zvláštním druhem rotující bouře tvořené jedinou bouřkovou buňkou. Pro tuto bouři je typická rotace kolem vertikální osy. Supercely přinášejí silné srážky, kroupy a tornáda - a to hlavně ve spojených státech amerických. V Evropě jsou supercely celkem vzácné.

Supercely

27. Květen 2016

Kdybyste se dvacátého sedmého května roku 2016 podívali, co předpovídá evropský model ESTOFEX, možná byste, podobně jako já, nevěřili vlastním očím. Na tento den předpovídal tento model izolované bouřky, které by se snadno mohly proměnit v supercely. Ty jsou typické zejména silným krupobitím a...

16. Duben 2016

Přes ČR se tohoto dne prohnala zajímavá bouře, která nesla náznaky supercely. U nás na jižní Moravě bylo nad severním obzorem zataženo a vyjasňovat se začalo až ve chvíli, kdy blesková aktivita bouře už utichala. Protože bouře byla dost vzdálená, našel jsem odvahu a pokusil se i o nějaké fotografie...

25. Červenec 2014

Tohoto dne jsem byl pravděpodobně svědkem rotující bouře - supercely.

 

Shelf cloud je poměrně vzácný druh oblačnosti, doprovázející jen některé bouře. Má tvar podlouhlého oblaku, který vzniká na stěně bouřky v turbulentním prostředí - před postupujícím oblakem stoupá teplý vzduch a za ním klesá studený vzduch a srážky. Tento oblak je velmi fotogenický, ale je také poměrně vzácný. Je ale celkem pravděpodobné, že ho alespoň jednou za rok uvidíme. Shelf cloud je doprovázen silným nárazovým větrem a srážkami.

Cumulonimbus arcus

22. Červen 2015

Neuvěřitelné podívané jsem byl svědkem dva-a-dvacátého června 2015. S mou přítelkyní jsme tehdy obývali už asi měsíc náš nový byt, na kterém se mi nejvíce zalíbil balkon s dokonalým výhledem směrem na západní světovou stranu a tak bylo jen otázkou času, než odtamtud něco zajímavého zpozorujeme....

1. Srpen 2014

Toto je asi můj první shelf cloud. Byl jsme svědkem příchodu jakési vlny bouřkových mraků, které se stále blížily směrem ke mě a neustále stoupal vítr. Byl to zvláštní pocit. Po celou dobu, kdy se dalo tuto vlnu oblaků pozorovat, jsem se je snažil co nejlépe vyfotografovat. Bohužel, nejsou moc...

15. Červenec 2009

Toho dne jsme zrovna byli s rodiči na dovolené a já si pamatuji, jak byla bouře a pršelo a my mohli pozorovat tento oblak. Pravděpodobně je to shelf cloud. Autorem fotografií je můj otec.

Srážkové pruhy můžeme sledovat z velké dálky. Jsou předzvěstí silného deště.

Zvláštním druhem srážkových pruhů jsou tzv. virga. Jde v podstatě o srážkové pruhy, jen s tím rozdílem, že déšť nedopadne na zem, ale během pádu se vypaří.