Tento katalog obsahuje záznamy o některých geologicky zajímavých lokalitách, které jsem navštívil a nějakým způsobem zdokumentoval. Základem každého záznamu jsou fotografie. Pokud něco zajímavého najdu, vždy to vyfotografuji, nahraji sem a snažím se fotografie nějakým způsobem využít. K tomu slouží tento katalog lokalit, kde se kromě fotografií setkáte i s doprovodným textem, který vám má fotografie představit, doprovázet je či je doplňovat. Samotný katalog lokalit tedy slouží spíše k mým vlastním potřebám, ale věřím, že může být velmi užitečný i lidem, kteří by se o některých lokalitách chtěli dozvědět více očima jiného člověka. V případě, že budete mít zájem o společnou návštěvu některé z uvedených lokalit za účelem sběru fosilií nebo minerálů, pak se (v rámci možností) můžeme domluvit - kontakt na mě najdete vlevo pod menu.

 
 
 

Záznam vždy obsahuje v popisku název lokality, okres a pod popiskem pak výčet všech mnou nalezených minerálů a zkamenělin. Na začátku každého článku rovněž najdete mapku se zakreslenou polohou dané lokality (velmi přibližně - co google mapy dovolí). Mapka vám také pomůže zorientovat se, kde přesně se lokalita v České republice nachází. Doporučuji přepnout ji na satelitní.

 

 

Pokud toužíte po podrobné charakteristice dané lokality a nemáte problém s odbornými názvy, doporučuji například stránky: lokality.geology.cz/