V této rubrice o historické geologii bych rád publikoval své články o vývoji některých specifických oblastí České republiky. K tomuto nápadu mne přivedl fakt, že přestože je Česká republika jen velice malé území, je z hlediska geologie velice pestré a z mnoha geologických období zde máme nějakou oblast, která má vlastní, unikátní a často i velice zajímavou historii. Já bych se rád na tato místa zaměřil - pokusím se sepsat články, které budou pojednávat o geologickém vývoji určitých míst a vše se také pokusím doložit fotografiemi, dokládající určitou skutečnost. Chtěl bych se zejména pokusit přiblížit geologickou minulost některých míst na našem území a to nejen místním, ale lidem z celého světa a to tak, aby i ti, kteří se o geologii příliš nezajímají, tomuto textu porozuměli. Naše republika má v tomto směru totiž mnoho co vyprávět.

 

Rudice locality

 

Jasnou představu o struktuře této rubriky zatím nemám. Jedno je ale jisté. Každý článek bude o jiném místě naší republiky. Mnoho míst se teprve chystám navštívit a nepochybuji o tom, že mi to bude ještě dlouho trvat. Pevně však věřím, že články budou mít mnoho co nabídnout.

 

Zdroj obrázku: https://departments.fsv.cvut.cz/k135/wwwold/webkurzy/obrazky/mapa.jpg

 

Podívejte se na tuto mapu. Geologům je jistě známá - jde o geologickou mapu České republiky. Barevně jsou zde vyobrazeny různé oblasti podle toho, jaké horniny jakého stáří tu a tam zdánlivě vystupují na povrch (kvartérní pokryv jako jsou např. zeminy se na geologických mapách nezobrazuje). Celou jednu pětinu našeho území zaujímá Česká křídová tabule - území pokryté sedimenty (usazeninami), jež byly ukládány na dně moře, které naše území zalilo vodou v období křídy (na mapě zeleně). V historii Země proniklo na území naší republiky moře mnohokrát a právě díky tomu můžeme dnes najít zkameněliny mořských živočichů i u nás.