Tento katalog má za cíl představit vám některé minerály, které nám někdo věnoval, a které se tak staly součástí naší geologické sbírky. 

Darované minerály

Chalcedon od Terez (2013)

Asi první kámen, jaký jsem kdy od koho dostal, byl tento (pravděpodobně) chalcedon. Píšu pravděpodobně, protože by to teoreticky mohl být i opál, ale ten se od chalcedonu dá rozpoznat jen velmi těžko. Dostal jsem ho od kamarádky Terez, která mě (dá se říct) k šutrování přivedla. Byly to tehdy jen...

Wavelit od Eddieho (2015)

Kamarád Eda mi věnoval tento kámen s minerálem, kterému se říká wavelit. Je to prý nález Oldřicha Lempery, kterého možná znáte ve spojitosti se stránkami Láska k šutrům. Tak toto je jeden z jeho nálezů.   Rozhodl jsem se tento vzorek nafotografovat i s pomocí mé mikrokamery (všechny...

Almandin od Zdeňka (2015)

Tento granát almandin, který má svůj původ v metamorfovaných horninách, jsem dostal od kamaráda Zdeňka, kterému se ho a mnoho dalších podařilo najít v Senoradech. Na těchto granátech je zajímavá hlavně jejich velikosti - byly zde nalezeny i almandiny, které prý dosahovaly až 10 cm....

Fluorit od Eddieho (2014)

Jedním z prvních minerálů, jaké jsem kdy od někoho dostal, byly i tyto fluority od Eddieho. Eddie je můj dobrý kamarád ze Slovenska, který studuje v Brně a také sbírá minerály. Někdy spolu jezdíme na geologické lokality právě za účelem sběru minerálů a často si vzájemně darujeme nálezy. Tyto krásné...