Halogenidy - halovce

Sloučeniny kovů s halogeny (v zemské kůře je to F a Cl)

Halogenidy

Nebyly nalezeny žádné záznamy.

 Geneze: 

F - hlubinné endogenní procesy (rudní žíly)

Cl - chemogenní sedimenty (exogenní procesy)