Mezi křemen se často řadí i minerály zdánlivě amorfní (chalcedon) a nebo zcela amorfní (opál), které bývají také označovány jako SiO2 hmoty. Sami vidíte, že mají totožný chemický vzorec jako křemen, ale zde jsem je kvůli lepší přehlednosti zařadil do zcela oddělených rubrik. Podobně jsou na tom i acháty, které tvoří chalcedon, opál i křemen, a které jsem tedy také umístil do oddělené rubriky. Respektujte tedy prosím toto zvláštní pravidlo, které snad přispěje k lepšímu pochopení těchto velice pohledných a zajímavých minerálů. 

 
 

unkown_mineral_by_flanker_27-d7wqldt

 

Chalcedon je zvláštní, kryptokrystalická forma křemene - tvoří vlákenité mikrokrystaly. Setkat se s ním můžeme převážně v dutinách (geodách), kde tvoří vrstvy se zaobleným povrchem nebo dokonce i krápníčky. Může být průhledný a jeho typické zbarvení je bílé, šedé a někdy až modré. 

Jaspis je neprůhledná, nejčastěji červeně, hnědě, žlutě a nebo i zeleně zbarvená variace chalcedonu. Často má podobu masivního agregátu.

Rudické koule občas s nadsázkou označuji za moravské acháty. Jedná se o kulaté křemičité útvary, které jsou často duté (geody) s výplní chalcedonu a vzácněji také některých barevných variací křemene. Na některých vzorcích je patrná vrstevnatost a složení rudických koulí je poněkud složitější - podobně, jako u achátů.

DSC03952