Záhněda je všem milovníkům minerálů velmi dobře známá. Jde o poměrně rozšířený minerál, jehož hnědé, kouřové zbarvení je způsobeno příměsí hliníku a zároveň i přítomností radioaktivního záření.

Záhněda

8mm monokrystal (Kosov)

V kalcitových žilách v lomu Kosov se mi podařilo najít sice miniaturní, ale pěkné krystaly záhnědy. Za všechny nálezy zde uvedu jen jeden největší nález 8mm dlouhého krystalu. Na vzorku je podobných krystalů ještě několik, ovšem žádný již nedosahuje takové velikosti.