Do skupiny prvků v mineralogii řadíme takové minerály, které jsou tvořeny výhradně molekulami téhož prvku. Jsou tedy velice vzácné, protože většina prvků se v přírodě slučuje s jinými prvky. Chemismus některých prvků však dovoluje, aby se v přírodě vyskytly i v ryzí formě. V přírodě můžeme vzácně narazit na tyto ryzí prvky:

 

1. Kovy: Au, Ag, Pt, Cu, Hg, Fe (meteority)

2. Polokovy: As, Sb, Bi

3. Nekovy: C, S

Prvky

Nebyly nalezeny žádné záznamy.

Mezi prvky se mimochodem řadí vůbec nejpodivnější dvojice minerálů - grafit (tuha) a diamant. Dva naprosto rozdílné nerosty, řekli bychom. A je to tak. Zatímco grafit je měkký, diamant je netrvdší známý minerál vůbec. Grafit najdeme v zemské kůře, diamant nejčastěji v horninách zemské pláště. Co je na této dvojici minerálů tedy tak zvláštního ? Grafit i diamant přecejen mají něco společného - oba jsou složeny z atomů uhlíku. Liší se ale strukturou - tedy způsobem, jakým jsou mezi sebou atomy provázány. Tento rozdíl ve struktuře má za následek naprosto odlišné fyzikální vlastnosti. Diamant je tak tvrdý proto, protože jsou mezi sebou atomy uhlíku provázány velmi silně - jejich elektronové obaly se navzájem výrazně překrývají. Molekuly grafitu jsou naproti tomu uspořídány do rovin, které jsou mezi sebou provázány jen velmi slabě.