Cyklosilikáty

 

Tetraedry jsou spojené do prstenců, které jsou mezi sebou vzájemně provázány. Do této skupiny patří poměrně malé množství minerálů, ale některé z nich se řadí mezi důležité horninotvorné minerály.

 

 Skupina berylu

Beryl

Nebyly nalezeny žádné záznamy.

 Skupina cordieritu

Cordierit

Nebyly nalezeny žádné záznamy.

 Skupina turmalínu

Skupina turmalínu čítá dohromady 15 minerálů. Nám se zatím podařilo najít pět minerálů této skupiny, které patří mezi ty nejhojnější. Krystaly turmalínů jsou vždy nápadně dlouhé, úzké, nápadně se lesknou a jsou vždy výrazně rýhované ve směru osy c. Pojďme se teď na naše nálezy podívat.

Turmalíny jsou populární hlavně díky své neuvěřitelné pestrosti barev. Neexistuje snad jediná barva na světě, kterou by žádný turmalín neuměl napodobit. Vděčí za to opět chemii. Turmalínů je celkem dost a je úžasné, že různí zástupci turmalínů se mezi sebou mohou velmi snadno míchat - tomuto promíchávání říkáme úplná izomorfní mísivost a znamená to, že turmalín může být například napůl skoryl a napůl dravit. Ale míchat se mezi sebou mohou i barevné turmalíny. Barevným turmalínům říkámé elbaity a podle různých barev jich rozeznáváme hned několik. Některé z ních lze najít i v Česku a některé takové pak najdete i v naší sbírce.

Také sbíráte minerály ? Přidejte se k mé skupině na facebooku.