Slídy patří mezi velmi hojné horninotvorné minerály s velmi specifickým vzhledem - díky čemuž je dokáže rozpoznat každý. Vynikají především perleťovým leskem a lupenitým vzhledem. Vyskytují se ve všech třech typech hornin (magmatických, metamorfovaných a někdy i sedimentárních).

 

Ze skupiny slíd je nejhojnější muskovit - bílá slída (KAlSi).

 

Někde můžeme narazit i na černou slídu - biotit (KFeMgSiAl).

 

 

Vzácně se pak lze setkat i s jinými zástupci slíd - například lepidolitem. Ten bývá barvy zelené, bílé, ale také fialové.

 

Struktura slíd je velmi jednoduchá. Slídy jsou tvořeny mnoha ploškami, které jsou mezi sebou provázány jen velice slabými iontovými vazbami. To se samozřejmě podepisuje i na tvaru krystalů - velice často mají slídy tvar zrnitých nebo lupenitých agregátů. Všechny slídy také vynikají dokonalou štěpností.

 

22