Silikáty se v geologii rozdělují do několika skupin (nesosilikáty, inosilikáty, tektosilikáty..) a to právě podle toho, jak jsou v jejich strukturách uspořádány molekuly SiO4. Molekuly se někdy v geologii označují jako polyedry (pravidelná tělesa, která tvoří x stejných stěn). V případě SiO4 jde o tetraedr (čtyřstěn). A protože jsou např. ve struktuře olivínu tyto tetraedry naprosto volně, patří olivín do první skupiny silikátů - mezi nesosilikáty. Mezi jednotlivými čtyřstěny pak najdeme zmíněné prvky jako je hořčík, železo nebo mangan. A jak sami uvidíte, i na struktuře olivínu lze vidět, že jednotlivé prvky (kationy) se mohou mezi sebou celkem snadno míchat v libovolném poměru.

 

Struktura olivínu. 

Žlutě jsou znázorněny tetraedry SiO4. Oranžově pak kationy (např. Fe, Mg..)