Sorosilikáty jsou z hlediska geologie jen málo významnou skupinou minerálů, jejichž struktura je tvořena tetraedry SiO4 uspořádanými do dvojic. Někdy se v takovéto struktuře vyskytují i ojedinělé, nespárované tetraedry SiO4.

 
 

Skupina epidotu