Sulfidy jsou především sloučeniny kovů s anionty síry S2-, které bývají z části zastoupeny polokovy (As, Se, Te, Sb, Bi). Jsou tedy významnými zdroji surovin - zejména kovů. U sulfidů převládá vysoká hustota a hmotnost.

 

 

Systém sulfidů je totožný se systémem oxidů

1 - sulfidy s tetraedrickou strukturou

Chalkopyrit

Mikrokrystaly chalkopyritu (Kosov)

Při návštěvě lomu Kosov za účelem sběru zkamenělin jsem si všiml, že se na některých horninách vyskytují i povlaky chalkopyritu. Chtěl jsem si sebou tedy odnést pár vzorků čistě dokumentačních, ovšem při sběru zkamenělin jsem narazil i na velký kámen s drobnými krystaly chalkopyritu. Tušil jsem, že...

30x10mm povlak (Brno-Hády)

Můj první nález chalkopyritu pochází z roku 2015 z brněnského lomu Hády. Našel jsem zde kalcit s chalkopyritem, který je na patrný už na první pohled v podobě žluto-zeleného povlaku na průsvitných, kalcitových krystalcích. Místy jsou patrné dokonce modré a fialové náběhy barev, které pravděpodobně...

2 - oxidy s oktaedrickou strukturou

3 - sulfidy s kombinací tetraedrů a oktaedrů

4 - sulfidy s jinou strukturou

5 - sulfidy s komplexními strukturami