Ramenonožci jsou výlučně mořští živočichové, které bychom v mořích našli i dnes. Původně se vyskytovali v mělkých, dobře okysličených vodách - dnes žijí převážně v hloubkách. Jejich schránky tvoří, podobně jako u mlžů, dvě misky spojené zámkem. Schránky ramenonožců jsou tvořeny větší a menší miskou - hřbetní miska (dorzální) je paradoxně menší než miska břišní (ventrální).

Když se pozorně podíváme na vrchol břišní misky, najdeme něco zvláštního. Nachází se zde tzv. stvolový otvor, který živočichovi umožňoval se pomocí stvolu přichytit k podkladu. Měkké tělo ramenonožců se skládá z pláště, útrobního vaku, stvolu a zvláštního stočeného orgánu - lofofóru. Povrch schránek ramenonožců může být hladký, ale někdy obsahuje zajímavé prvky jako jsou žebra, přírůstkové linie či dokonce trny a nebo ostny. 

Bohemiella romingeri

Goniorhynchia

Leptaena depressa

Paraspirifer

Ramenonožci se v některých věcech podobají mlžům. Od mlžů je však můžeme rozlišit díky několika znakům. Uvedu jen tři základní znaky.

 

Jak mlži, tak i ramenonožci mají bilaterálně souměrné schránky - to znamená, že tělo lze rozdělit na dvě stejné poloviny. U mlžů je však tato rovina orientovaná jinak než u ramenonožců.

 

Můžete si také všimnout, že schránka schránka ramenonožce se skládá z větší a menší misky (břišní část je paradoxně větší, než část hřbetní), zatímco schránka mlže se skládá ze dvou totožných misek.

 

Další znak, jak od sebe můžeme rozeznat zkamenělé ramenonožce a mlže je ten, že zatímco schránky mlžů jsou po odumření živočicha vždy nalezeny odděleně, schránky ramenonožců jsou ve většině případů nalézány v podobě, kdy jsou obě misky ramenonožce zámkem pevně spojeny.