Skupina žahavců patrně zahrnuje bezobratlé živočichy žijící ve vodě, z nichž někteří mohli být velice podobní dnešním medúzám a jsou to dokonce jejich blízcí příbuzní. Patří sem také konulárie - skupina vodních živočichů s pevnou, kuželovitou až pyramidovou schránkou, kteří vymřeli na konci prvohor. Zařazeni jsou do této skupiny živočichů také korálnatci a následně i koráli jakožto zástupci této větší skupiny živočichů (nikoliv rostlin). O žahavcích mám jen málo znalostí, ale protože jsem na jejich zkameněliny narazil, byla by škoda je zde nezmínit.

Konulárie (Conulata)