Ostnokožci jsou zvláštní skupinou mořských živočichů, kteří mají paprsčitě souměrné tělo (nejčastější je pětičetná symetrie). Nejlépe lze tuto symetrii pozorovat na hvězdících, které mají 5 ramen, ale jistou symetrii lze pozorovat i na terčovcích, hadicích a ježovkách. Další zástupci jako např. lilijice pak mají stavbu těla poněkud složitější.