Mezi další vcelku často nacházené fosilie ostnokožců patří také články lilijic.

Krinoidový vápenec z lomu Kosov.

Crinoid limestone