Graptoliti byli velice zvláštní skupinou živočichů, kteří vymřeli ještě před koncem prvohor (spodní karbon). Tito živočichové se vznášeli ve vodě a tvořili patrně celé kolonie. Jejich těla tvořila měkká tkáň a do dnešní doby se nám  dochovává zejména jejich tzv. kostra (rabdosom), která se skládá z jednotlivých ték. Ovšem s anatomií těchto živočichů je to ještě složitější. Dnešní představa o stavbě těl těchto živočichů vypadá nějak takto:

Rabdosom (já těmto částem říkám struny) lze celkem snadno najít a to v dosti hojném počtu - zejména v tzv. graptolitových břidlicích. Moje první nálezy pochází z lomu Kosov - období silur. Z této lokality mám pár zástupců dvou rodů graptolitů - rod Monograptus (přímý rabdosom) a rod Spirograptus spiralis (stočený rabdosom). Protože tito živočichové prodělali vcelku rychlou evoluci (jejich těla se rychle vyvíjela), jedná se o výborné indexové fosilie pro období ordoviku, siluru a devonu (určování stáří hornin na základě fosilií).

Monograptus sp.