Měkkýši jsou speciální skupinou bezobratlých, kteří na hřbetní straně svého těla vylučují vápenitou schránku. Jde o nejpočetnější a ekologicky nejúspěšnější kmen bezobratlých. Na nalezištích můžeme často nalézt pozůstatky jejich předků - nejčastěji v podobě zkamenělých otisků, ale i celé schránky a ulity. Některé druhy měkkýšů dokonce dávno vyhynuli (např. známí amoniti) a žádné současné žijící zástupce nemají (jen blízké příbuzné). Studium zkamenělin je tedy někdy jediný možný způsob, jak se o některých živočiších něco dozvědět.

Hlavonožci

Mlži

Cardiolinka bohemica

20mm (Kosov)

      Zde jsou mé dva další nalezené úlomky tohoto mlže (též z Kosova). Jedná se o negativ a pozitiv jednoho nálezu.  

Congeria ornithopsis

Ervilia dissita

Plži

Pirenella picta