Mlži jsou zvláštní skupinou měkkýšů, kteří žijí výhradně ve vodním prostředí a jejich schránku tvoří dvě misky stejného tvaru i velikosti.  Jejich tělo je složené z hlavy, trupu a nohy. Na obrázku si můžeme všimnout, že mlži trávili čas většinou zahrabání na mořském dně. Na hlavě má mlž dvě trubice - vdechovací a vydechovací. Pomocí nohy se pak mlž pohybuje. 

Cardiolinka bohemica

20mm (Kosov)

      Zde jsou mé dva další nalezené úlomky tohoto mlže (též z Kosova). Jedná se o negativ a pozitiv jednoho nálezu.  

Congeria ornithopsis

Ervilia dissita

 

Schránka mlže je to jediné, co se do dnešní doby zachovalo a dává nám tedy jediný klíč k určování mlžů. Na povrchu schránky lze často pozorovat různé skulptury, žebra, podélné přírůstkové linie případně jejich kombinace. Snad nejdůležitější znak schránek mlžů je zámek. Rozlišujeme 4 druhy zámku - izodontní, heterodontní, taxodontní a pachyodontní. Mlži se v některých věcech podobají ramenonožcům. Od ramenonožců je však můžeme rozlišit díky několika znakům. Uvedu jen tři základní znaky.

 

Jak mlži, tak i ramenonožci mají bilaterálně souměrné schránky - to znamená, že tělo lze rozdělit na dvě stejné poloviny. U mlžů je však tato rovina orientovaná jinak než u ramenonožců.

 

Můžete si také všimnout, že schránka mlže se skládá ze dvou totožných misek - zatímco schránka ramenonožce se skládá z větší a menší misky.

 

Další znak, jak od sebe můžeme rozeznat zkamenělé ramenonožce a mlže je ten, že zatímco schránky mlžů jsou po odumření živočicha vždy nalezeny odděleně, schránky ramenonožců jsou ve většině případů nalézány v podobě, kdy jsou obě misky ramenonožce zámkem pevně spojeny.