Glaukonit je minerál ze skupiny jílových slíd. Přísně vzato by tedy měl být v jednom článku spolu s biotitem a muskovitem. Věnoval jsem mu samostatný článek, protože se od nich ve výbrusech výrazně odlišuje. Glaukonit je minerál typický pro mělkovodní, mořské, klastické sedimenty. V PPL glaukonit nemůžeme přehlédnout. Velmi často má podobu nepravidelných, zelených zrnek.

 

Glauconite (30 µm thin section, PPL)

Aby to bylo ještě jednodušší, má glaukonit po zkřížení téměř stejný barevný odstín, jako před zkřížením. Jde o podobný poznávací znak, jako má titanit (který je ovšem v odstínech hnědé). Díky tomu se glaukonit poznává velmi snadno. Ne vždy jej ale v hornině najdeme. Jak již bylo zmíněno, najdeme ho typicky v klastických mělkomořských usazeninch.

 

Glauconite (30 µm thin section, XPL)

Glaukonit hledáme v PPL. Pátráme po zelených, nepravidelných krystalech. Po zkřížení se glaukonit téměř neliší. Vyskytuje se typicky v sedimentech mořského šelfu.