Křemen je jeden z nejhojnějších minerálů v zemské kůře a vyskytuje se ve všech třech typech hornin. Je to minerál odolný mechanicky i chemicky. Ve výbrusech se jeví jako čirý, bezbarvý a mívá většinou xenomorfní (nepravidelný) tvar. Jednotlivá zrna od sebe však často nejsme schopni rozlišit. Proto se křemen nejčastěji pozoruje se zkříženými polarizátory v interferenčních barvách.

 

 

Quartz (30 µm thin section, PPL)

Uprostřed snímku jsou krystaly křemene. Při troše fantazie si můžeme představit tvar jednotlivých zrn.

 

 

 

Křemen má velmi nízký dvojlom, takže jeho interferenční barvy ve správně vyrobeném výbrusu odpovídají bílým, šedým a černým odstínům. Tyto interferenční barvy se s otáčením vzorku průběžně střídají. Říkáme, že minerál zháší. Když křemen otočíme o 360°, registrujeme celkem 4 stavy, kdy křemen zhasl a znovu se rozsvítil - vždy po 90°.

 

 

Quartz (30 µm thin section, XPL)

Tento snímek je totožný s předchozím. Rozdíl je v tom, že tentokrát jsou polarizátory zkřížené a my jsme schopni snadno rozlišit jednotlivé krystaly křemene. Interferenční barvy odpovídají bílým, šedým až černým odstínům.
 

 

 

Interferenční barvy křemene (a celkově všech minerálů) silně závisí na tloušťce výbrusu. Kvalitní výbrus má tloušťku 20-30 mikrometrů. V takových výbrusech mají interferenční barvy křemene odstíny bílé, šedé až černé, případně mohou být lehce nažloutlé. Pokud je výbrus tlustší než 30 mikrometrů, zobrazí se křemen v načervenalých, nafialovělých nebo dokonce namodralých interferenčních barvách.

 

 

Quartz crystals (thick thin section, crossed polarizers)

 

Na tomto snímku jsou interferenční barvy křemene až červené. Můžeme si tedy snadno odvodit, že výbrus bude o něco tlustší.

 

 

Protože je křemen jeden ze základních horninotvorných minerálů a najdeme jej téměř ve všech výbrusech, můžeme jej snadno využít pro odhad tloušťky výbrusu a připravit se také na to, že budou posunuty interferenční barvy i u dalších minerálů v tomto výbrusu.

Křemen nejsnáze najdeme V XPL. Pátráme po nepravidelných krystalech spíše s bílými, šedými a černými interferenčními barvami. V PPL je bezbarvý. Nepodléhá přeměnám.