Turmalín je další hojný horninotvorný minerál. Vyznačuje se zejména sloupcovitými nebo radiálně paprsčitými krystaly, které mohou mít v PPL různé barvy, které se s rotací stolku výrazně mění.  Další z poznávacích znaků turmalínu jsou, že je neštěpný. Za zmíňku stojí snad tento snímek radiálně paprsčitých krystalů turmalínu v XPL.

 Tourmaline (30 µm thin section, XPL) 

 

Bazální řezy turmalínu mají v ideálních růstových podmínkách tvar "zaobleného trojúhelníku". 

 Tourmaline basal section (30 µm thin section, XPL) 

 

Turmalín hledáme v PPL. Pátráme po různě barevných, silně pleochroických, sloupcovitých či radiálně paprsčitých krystalech s absencí štěpnosti. Vzácněji můžeme narazit i na bazální řezy, které mají za ideálních růstových podmínek tvar "zaobleného trojúhelníku".