Zirkon je velmi zajímavý akcesorický minerál. Je velmi chemicky i mechanicky odolný a nachází se snad ve všech typech hornin - ale jen ve stopovém množství. Tvoří zpravidla velmi drobné krystaly, které mohou mít ve výbruse tvar oválu nebo mnohoúhelníku. Velmi často jej nacházíme v biotitu společně s pleochroickými dvůrky, které jsou velmi výrazné hlavně v PPL, kde se i biotit barevně odlišuje od většinou průsvitných minerálů v okolí.

Zircon in biotite (30 µm thin section, PPL)

Pleochroické dvůrky jsou kruhovité prstence - na snímku nahože je vidíme v okolí krystalů zirkonu. Nevyskytují se kolem zirkonu vždy, ale většinou tomu tak je. Někdy jich můžeme najít i deset v jednom krystalu biotitu. Jak se tyto prstence tvoří ? Ionty zirkonia mají podobný iontový poloměr jako ionty uranu a mají také stejnou hodnotu náboje. To umožňuje uranu dostat se na místo zirkonia v krystalické mřížce zirkonu.

Zircon in biotite (30 µm thin section, XPL)

Některé izotopy uranu jsou přirozeně radioaktivní, a tak se začnou postupem času rozpadat na dceřinný prvek - olovo. Vyzáří se přitom alfa záření, které poškozuje krystalickou mřížku zirkonu. Biotit v těchto místech nabývá spíše amorfní podoby, a proto se okolí krystalů zirkonu jeví opticky různé. Jedná se o tzv. metamiktizaci nebo metamiktní přeměnu. Podobně může do struktury zirkonu obsadit místo i radioaktivní thorium. A k podobným metamiktním přeměnám samozřejmě dochází i u celé řady dalších radioaktivních minerálů.

Zircon zonal crystal (30 µm thin section, XPL, 50x)

Oválné zrno zirkonu. Všimněte si zonálnosti - růstových zón s různými interferenčními barvami. Napravo od zirkonu je také dobře vidět část pleochroického dvůrku v biotitu. XPL, zvětšení 50x

 

 

Zircons in biotite (30 µm thin section, PPL)

Více než 10 pleochroických dvůrků v jediném krystalu biotitu. Dobře patrný je též zlatavý krystal zirkonu, který nemusí být vždy bezbarvý.

Zirkon hledáme v PPL. Pátráme po biotitu s pleochroickými dvůrky. V PPL jsou zirkony většinou bezbarvé. Po zkřížení vykazují interferenční barvy třetího řádu. Jsou chemicky i mechanicky velmi odolné. Zirkony často vykazují zonálnost a často v sobě uzavírají jiné minerály v podobě inkluzí.