Jedny z nejstarších částí této rubriky jsou Paleontologie a Mineralogie. V obou najdete katalogy se záznamy některých zkamenělin či minerálů z mé geologické sbírky. Jednotlivé nálezy jsou uspořádány do katalogů podle současné klasifikace (nebo se jí alespoň blíží). Obě rubriky vznikly v roce 2013, ale současnou podobu získaly až v roce 2015. Jsou aktualizovány zhruba jen jednou ročně.

 
 

Následují novější rubriky, které se zaměřují na polarizační mikroskopii, petrologii, strukturní geologii, dynamickou geologii a historickou geologii. V polarizační mikroskopii publikuji své články spojené s poznáváním minerálů a hornin v polarizačním mikroskopu. Články v rubrice Petrologie jsou psány tak, aby vám pomohly trochu se naučit poznávat kameny a umět z nich číst - text vás zavede i ke způsobům, jak horniny pojmenováváme a co o nich vypovídá jejich složení. 

 

Strukturní geologie vám přiblíží zejména způsob, jakým vznikají zajímavé geologické útvary a co se dá pomocí různých struktur o horninovém celku zjistit. V dynamické geologii se budeme zabývat geologickými procesy a pochody - zejména erozí, transportem a depozicí jakožto i médii, které se na těchto činech podílejí (budeme se bavit hlavně o řekách). Historická geologie pak nabízí náhled do geologické minulosti v rámci některých lokalit v České republice. Všechny tyto rubriky jsou nyní ve fázi vývoje a ještě není zcela jasné, jaký bude jejich obsah.

 

Geologická sbírka

 

Nalezené zkameněliny

Obratlovci

Trilobiti

Dicranopeltis scabra

Ramenonožci

Bohemiella romingeri

Goniorhynchia

Leptaena depressa

Paraspirifer

Hlavonožci

Amoniti (Ammonoidea)

 

Belemniti (Belemnitida)

Orthoceras

Mlži

Cardiolinka bohemica

20mm (Kosov)

      Zde jsou mé dva další nalezené úlomky tohoto mlže (též z Kosova). Jedná se o negativ a pozitiv jednoho nálezu.  

Congeria ornithopsis

Ervilia dissita

Plži

Pirenella picta

Ostnokožci

Žahavci

Konulárie (Conulata)

Graptoliti

Monograptus sp.

Fosilní stopy

Nezařazené

Nezařazené zkameněliny

Φ3mm, plicnatí plži ? (Okolí Punkevní jeskyně)

Na podzim roku 2015 se mi naskytla příležitost zúčastnit se školní akce v moravském krasu. Byla to pro mě lákavá nabídka a tak jsem ji rád přijal. O výletu snad ani nebudu hovořit, nicméně ukážu vám některé velmi zajímavé zkameněliny měkkýšů, které se nám tehdy podařilo nalézt v travertinu nedaleko...

 

Nalezené minerály

 

Prvky

 

Sulfidy

 

Chalkopyrit

Mikrokrystaly chalkopyritu (Kosov)

Při návštěvě lomu Kosov za účelem sběru zkamenělin jsem si všiml, že se na některých horninách vyskytují i povlaky chalkopyritu. Chtěl jsem si sebou tedy odnést pár vzorků čistě dokumentačních, ovšem při sběru zkamenělin jsem narazil i na velký kámen s drobnými krystaly chalkopyritu. Tušil jsem, že...

30x10mm povlak (Brno-Hády)

Můj první nález chalkopyritu pochází z roku 2015 z brněnského lomu Hády. Našel jsem zde kalcit s chalkopyritem, který je na patrný už na první pohled v podobě žluto-zeleného povlaku na průsvitných, kalcitových krystalcích. Místy jsou patrné dokonce modré a fialové náběhy barev, které pravděpodobně...
Halogenidy

 

Oxidy a hydroxidy

 

Růženín

Nebyly nalezeny žádné záznamy.

Záhněda

8mm monokrystal (Kosov)

V kalcitových žilách v lomu Kosov se mi podařilo najít sice miniaturní, ale pěkné krystaly záhnědy. Za všechny nálezy zde uvedu jen jeden největší nález 8mm dlouhého krystalu. Na vzorku je podobných krystalů ještě několik, ovšem žádný již nedosahuje takové velikosti.  

Železitý křemen

Páskový achát

Dendritický achát

Peříčkový achát

Nebyly nalezeny žádné záznamy.

  Uhličitany
 

 

Sulfáty

 

Fosfáty

 

Silikáty

 

 

Darované minerály

 

Darované minerály

Almandin od Zdeňka (2015)

Tento granát almandin, který má svůj původ v metamorfovaných horninách, jsem dostal od kamaráda Zdeňka, kterému se ho a mnoho dalších podařilo najít v Senoradech. Na těchto granátech je zajímavá hlavně jejich velikosti - byly zde nalezeny i almandiny, které prý dosahovaly až 10 cm....

Chalcedon od Terez (2013)

Asi první kámen, jaký jsem kdy od koho dostal, byl tento (pravděpodobně) chalcedon. Píšu pravděpodobně, protože by to teoreticky mohl být i opál, ale ten se od chalcedonu dá rozpoznat jen velmi těžko. Dostal jsem ho od kamarádky Terez, která mě (dá se říct) k šutrování přivedla. Byly to tehdy jen...

Fluorit od Eddieho (2014)

Jedním z prvních minerálů, jaké jsem kdy od někoho dostal, byly i tyto fluority od Eddieho. Eddie je můj dobrý kamarád ze Slovenska, který studuje v Brně a také sbírá minerály. Někdy spolu jezdíme na geologické lokality právě za účelem sběru minerálů a často si vzájemně darujeme nálezy. Tyto krásné...

Wavelit od Eddieho (2015)

Kamarád Eda mi věnoval tento kámen s minerálem, kterému se říká wavelit. Je to prý nález Oldřicha Lempery, kterého možná znáte ve spojitosti se stránkami Láska k šutrům. Tak toto je jeden z jeho nálezů.   Rozhodl jsem se tento vzorek nafotografovat i s pomocí mé mikrokamery (všechny...

Koupené minerály

 

Zajímáte se i vy o geologii ? Přidejte se k mé skupině na facebooku.